eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Pondělí 13. listopadu 2006 v 10:00 se konala

Pondělí 13. listopadu 2006 v 10:00 se konala "Malá vernisáž" obrazů paní učitelky Miroslavy Beranové v naší škole.

Výstava se jmenuje NITERNÍ ZÁLEŽITOST  paní učitelka v prostorách školy představuje 37 obrazů z její tvorby v letech 1998 - 2006

Výstava se jmenuje NITERNÍ ZÁLEŽITOST paní učitelka v prostorách školy představuje 37 obrazů z její tvorby v letech 1998 - 2006

Podnět k uspořádání této výstavy dali členové redakční rady školního časopisu FELIX a řediteli školy se ten nápad líbil.

Podnět k uspořádání této výstavy dali členové redakční rady školního časopisu FELIX a řediteli školy se ten nápad líbil.

Mnozí žáci se dozvěděli, že

Mnozí žáci se dozvěděli, že "vernisáž" je vlastně slavnostní zahájení výstavy.

Paní učitelka Mirka Beranová je v této době na mateřské dovolené, ale při vernisáži jí předali kytičku její žáci (z dnešní VII.B) a přivítali tak svoji bývalou třídní učitelku.

Paní učitelka Mirka Beranová je v této době na mateřské dovolené, ale při vernisáži jí předali kytičku její žáci (z dnešní VII.B) a přivítali tak svoji bývalou třídní učitelku.

Jeden člen bubenické skupiny

Jeden člen bubenické skupiny "Oklep" ze ZUŠ Chomutov, která se postarala o hudební rámec vernisáže.

Součástí výstavy byla také autogramiáda výtvarnice Mgr. Miroslavy Beranové

Součástí výstavy byla také autogramiáda výtvarnice Mgr. Miroslavy Beranové

Ale ne na každého se dostalo...

Ale ne na každého se dostalo...

FELIXáci připravili pro autogramiádu kartičky s fotografií paní učitelky a jejího malého Šimůnka

FELIXáci připravili pro autogramiádu kartičky s fotografií paní učitelky a jejího malého Šimůnka

Podepisovalo se a podepisovalo....

Podepisovalo se a podepisovalo....

Výstavou ve škole procházeli žáci i učitelé a pozorně prohlíželi vystavené obrazy.

Výstavou ve škole procházeli žáci i učitelé a pozorně prohlíželi vystavené obrazy.

Úsměv nechyběl paní učitelce ani na fotografii ve společenské místnosti.

Úsměv nechyběl paní učitelce ani na fotografii ve společenské místnosti.


Stránka