Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

PRVNÍ ZVONĚNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Naše prvňáčky, jejich rodiče, prarodiče a všechny přátele školy pozvali na zahájení prvního školního roku 
(zleva) - ředitel školy Miloš Zelenka a třídní učitelky Jana Rožová (1.B) a Jarmila Nejezchlebová (1.A)
Dveře školy jsou otevřené, je jenom třeba vykročit tou správnou nohou !
Slavnostní uvítání nových žáků z 1. ročníků se koná tradičně v atriu školy.
Za ředitelem školy stojí (zleva) třídní učitelky Jana Rožová a Jarmila Nejezchlebová a vychovatelky školní družiny Jitka Heclová, Vlasta Richterová a Luba Lorencová

Stránka