Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

PŘEHLED   MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 – 2005
  
datum
akce, charakteristika
poznámka
3.9. až
5.9.2004
10. ročník
SOFTBALL GRAND PRIX CHOMUTOV 2004
„O putovní pohár ředitele 12. ZŠ Chomutov“
areál 12.ZŠ
český pohár ČSA – tradiční akce,
Josef Griml
13.9. 2004
Šakalí léta – divadelní představení Most
 
6.-9. roč./ 110 žáků
23.9. 2004
Hodina zpěvu s Jardou Uhlířem – Most
 
I. stupeň / 140 žáků
21.9. až
24.9.2004
Zátopkovy štafety 2004
5 km, 10 km, maratón
areál 12.ZŠ / 85 žáků
Josef Griml a uč. TV
září 2004
Zahájení žákovského projektu DOTEK LIDSKOSTI s redakční radou školního časopisu FELIX
září 2004 – leden 2005,
Josef Griml
7.10.2004
Okresní kolo přespolního běhu
ISŠE Na Průhoně/ Mgr.Poláková
12 žáků
22.-24.10.2005
Podzimní meta – turnaj v softbalu
Praha, Černý most
26 žáků
25. 10. 2004
 
Pes – přítel člověka... ? -   vodicí pes
I. etapa školního projektu –
L. Lorencová / 285 žáků
říjen 2004
Příprava knihy DĚTI VYPRÁVĚJÍ DĚTEM pro tisk – korektury, výtvarná soutěž k ilustracím, sponzoři pro vydání knihy, předání do tisku
29.10. – tiskárna AKORD / Felix
Josef Griml
1. 11. 2004
 
Pes – přítel člověka... ? -   záchranářští psi
II. etapa školního projektu –
L. Lorencová / 90 žáků
3.11. 2004
Divadlo rozmanitostí Most – představení pro školy
 
1. ročník
4.11. 2004
Exkurze – město Plzeň a potravinářský průmysl
 
Mgr. Průšová , 8.B
5.11. 2004
Zahájení žákovské ligy v malé kopané – sportovní hala SSZ Chomutov
M. Samec / 14 žáků
8. 11. 2004
 
Pes – přítel člověka... ? -   pes v práci celní stráže
III. etapa školního projektu –
L. Lorencová / 75 žáků
8.11. 2004
Drakiáda na školním hřišti
 
1. ročník
16.11. 2004
Příkopská laťka
 
2. a 3. místo st. žákyň
16.11.2004
Volejbalový turnaj st. žákyň
„O putovní pohár ředitele 12.ZŠ Chomutov“
12.ZŠ tělocvična / Josef Griml
Mgr. Pondělíčková / 19 dětí
25.11. 2004
Vánoční zpívání v době adventní
 
Mgr. Švorc / 23 dětí
26.11. 2004
Reprezentační ples k 30. výročí založení školy -
Městské divadlo
Spolupráce s 3. ZŠ Chomutov
350 účastníků
30.11.2004
Okresní kolo ve florbalu ml. žáků 6.-7. tř. chlapci
Okresní finále Chomutovska
12.ZŠ tělocvična / Mgr. Marc/ 10 dětí - Josef Griml ŠSK
3.12. 2004
Mikuláš pro nejmenší –
spolupráce s partnerskou PŠMŠ Chomutov
MŠ , 1. stupeň
3.12.2004
Vyšla kniha pohádek
DĚTI VYPRÁVĚJÍ DĚTEM
náklad 1000 výtisků knihy v pevné vazbě, AKORD Chomutov
Josef Griml
3.12. 2004
Beseda s hokejisty o hokeji a chování při utkání
 
akce KLH Chomutov, společenská místnost
6.12. 2004
 
Praha předvánoční – exkurze MS, Hrad, divadelní představení
7. ročník
14.12.2004
Okresní kolo ve florbalu st. žáků 8. – 9.tř.chlapci
Okresní finále Chomutovska
12.ZŠ tělocvična/ Mgr. Marc/ 18 dětí - Josef Griml ŠSK
15.12. 2004
 
Vánoční pohádka – Divadlo Rozmanitostí
3.-4. ročník
15.12.2005
DOTEK LIDSKOSTI
Městské divadlo Chomutov
Závěrečný galavečer se křtem knihy  
DĚTI VYPRÁVĚJÍ DĚTEM
Účast: ing. Jiří Šulc – hejtman Ústeckého kraje
Městské divadlo Chomutov
kulturní program za účasti zástupců dětských domovů z ČR, předání knihy-
 naše škola -hlavní organizátor
Josef Griml
16.12. 2004
Exkurze do Národního muzea – sportovní třídy
 
 
15.-17.12.2004
Výstava prací z keramického studia – prodej vánočních dárků
Mgr. Opalková, Mgr. Zýková
16.-18.12.2004
Kontaktní návštěva v partnerské škole Skadarlija Beograd
ředitel školy
18.12.2004
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
12.ZŠ tělocvična / 38 žáků
 Mgr. Jana Pondělíčková
Josef Griml ŠSK
19.-20.12.
 
Noc ve škole
třídní akce 7.B
20.12.2004
STŘÍBRNÁ POHÁDKA aneb Vyšla hvězda nad Betlémem – vánoční představení žáků školy
 
12. ZŠ Chomutov - pro děti i rodičovskou veřejnost
Josef Griml
3.- 8.1.2005
Lyžařský výcvikový kurz – Klínovec – Severka
 
27 dětí, 3 dospělí
12.1. 2005
Prezentační den pro budoucí prvňáky
 
DOD
3.1. až
10.1.2005
Humanitární sbírka na pomoc oblastem postiženým vlnami tsunami – Srí Lanka
Iniciátor: FELIX – „Pomozme lidem v nouzi“
Na konto Českého výboru pro UNICEF
12 979,- Kč pro UNICEF
FELIX a Josef Griml
leden 2005
Nový žákovský projekt POTOMCI SLAVNÉHO POHÁDKÁŘE na počest     200. výročí narození H.CH.Andersena
Kontakty s královským palácem v Kodani a s velvyslancem Dánska
Josef Griml
25.1.2005
TÝDEN PRO SRÍ LANKU
Účast na humanitární akci 3.ZŠ Jirkov při představení hry HRDÝ BUDŽES – pro konto „Člověk v tísni“
Městské divadlo Chomutov
 
3 600,- Kč pro ČLOVĚK V TÍSNI
31.1.2005
 
Divadelní představení – Most
80 žáků II. stupně
počátek února 2005
Vyhlášení výtvarné soutěže „Trojrozměrný svět Andersenových pohádek“ uzávěrka: počátek května 2005 v rámci projektu: POTOMCI SLAVNÉHO POHÁDKÁŘE
soutěž pro zájemce z celé ČR
FELIX
Josef Griml
10.2. 2005
Masopustní karneval
 
I. ročník
11.2. 2005
Jak je to mezi námi kamarády
projektový den pro žáky 3. a 4. roč.
 
17.2.2005
JUNIOR FLORBAL CUP 2005 - florbalový turnaj
pro žáky 4. – 5. tříd„O putovní pohár ředitele 12.ZŠ “
12.ZŠ tělocvična
Josef Griml a ŠSK
18.2. 2005
Hrajeme si pro život – v SKKS
 
projektový den pro žáky 3. a 4. roč.
 
19:2.2005
Memoriál Jana Vebera
 
T-ball turnaj
Petr Engel - Josef Griml
21.2.2005
Konec masopustu – lidové české tradice - „Staročeská zabíjačka“
12.ZŠ- didaktická zabíjačka
Vladivoj Macák - Josef Griml
23.2. 2005
Hra na Hrad – vlastivědný program Praha
 
3. a 4. roč.
1.3.2005
Keramika pro všechny – otevření keramické dílny širokéveřejnosti
Mgr. Opálková, Mgr. Zýková
8.3. 2005
Linha Singers    - MěDi CV
 
výchovný koncert pro žáky II. stupně
26 ž.
9.3.2005
DEN POEZIE
Školní kolo v recitaci
SM 12.ZŠ
Josef Griml
9. a 10.3. 2005
CHOMUTOVSKÁ MATEŘINKA 2005 – předání knihy pohádek zúčastněným mateřským školám – patronát FELIXe nad dvoudenní přehlídkou MŠ
Městské divadlo Chomutov
FELIX a Josef Griml
10.3. až
12.3.2005
Kniha dětských pohádek na výstavě knih
KNIHA LIBRI OLOMOUC 2005
Olomouc
FELIX - Josef Griml
15.3.2005
Školní kolo soutěže PARAGRAF 11/55
 
12.ZŠ, Mgr. Jančák
19.3.2005
DEN POEZIE
Okresní kolo v recitaci
SKKS Chomutov
22.3.2005
Vítání jara
projektový den 3.a, 2.a
 
1.4. 2005
Jak se žilo za I. republiky
 
projektový den pro žáky 9. roč.
 
1.4. až
2.4.2005
NOC S ANDERSENEM „Všude samá pohádka“ aneb „S Andersenem do pohádky, pohrát si a ráno zase domů zpátky“ – akce ze žákovského projektu POTOMCI SLAVNÉHO POHÁDKÁŘE
12.ZŠ -FELIX
3.a, 4.a
FELIX a Josef GRIML
5.4.2005
Praha – Klementinum „Zrcadlová kaple“ – pozvání velvyslance Dánského království v ČR pana Jørgena Bøjera na vernisáž výstavy 200 let H.CH.Andersena
a zahájení Andersenových oslav v ČR
Nikola a Martina Formanovy,
Mgr. Miloš Zelenka,
Josef Griml
7.4.2005
Krajská přehlídka dětských divadelních a loutkařských souborů Ústeckého kraje v Chomutově DĚTSKÁ SCÉNA 2005
organizátor: FELIX
Josef Griml 
významná krajská akce
– postupová soutěž MŠMT ČR
7.4. 2005
Exkurze – Muzeum hraček, Divadlo S a H
1.-2. roč.
 
13.4.2005
Tematický zájezd Chebsko – Františkovy Lázně, Cheb, SOOS
exkurze do  učiva zeměpisu
VIII.AB – IX.AB
Josef Griml - Mgr. Michal Šperling
19.4.2005
Vernisáž výstavy
ZA TAJEMSTVÍM POVRCHOVÉHO LOMU ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. Chomutov
foayer 12.ZŠ
9:00
SD a Josef Griml
19.4.2005
Tisková beseda pro redaktory školních časopisu ze škol Chomutovska s významnými českými olympioniky
Městské divadlo Chomutov
FELIX
Josef Griml
19.4.2005
BESEDA S ČESKÝMI OLYMPIONIKY
Olympionici:Zátopková, bří.Svojanovští,Satrapa,Procházka, Čtvrtečka, Bugár, Kůrka, Kment, Kubát, Engel, dr.Škorpil
beseda a autogramiáda ve spol.místnost 12.ZŠ
SD a Josef Griml
21.4.2005
Adopce živočichů v PZOO Chomutov
 
2. ročník
23.-30.4.05
 
Tematický pobyt v Peci pod Čerchovem ( součást vlastivědného projektu )
2. ročník
26.4.2005
Den sportu v Chomutově
Účast 12.ZŠ:
Plavecká liga 1. a 2.st.ZŠ
Sálová kopaná 2. – 3.tř.
Sálová kopaná 4. – 5.tř.
Atletika dívky, chlapci
Smíšená družstva - volejbal
Chomutovské slavnosti
 - dle rozpisů jednotlivých sportů
28.4.2005
DIVADÝLKO 2005 - předání knihy pohádek zúčastněným pomocným školám a handicapovaným dětem – patronát FELIXe nad přehlídkou dramatické tvořivosti žáků pomocných škol
KaSS Zahradní Chomutov
FELIX a Josef Griml
28.-30.4.05
 
Návštěva vedení školy Skadarlija Beograd v Chomutově
součást dlouhodobé spolupráce
28.4.2005
Oblastní soutěž PARAGRAF 11/55
 
Městské divadlo Chomutov
Mgr. Jančák
29./30.4.O5
 
Noc ve škole – kolektivní třídní aktivity
8.B
30.4.2005
Krajská přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů Ústeckého kraje DĚTSKÁ SCÉNA 2005
 
SKKS Chomutov ,spoluorganizátor,
významná krajská akce
– postupová soutěž MŠMT ČR
Josef Griml
6.5.2005
Zahradní slavnost 12.ZŠ Chomutov
SLOVANSKÁ LÍPA SVOBODY
 
areál školy, školní zahrada,
Vysazení lípy k 60.výročí konce 2.světové války
MŠ a PŠ + 12.ZŠ
7.-8.5.05
 
Přátelský turnaj ve volejbalu - Annaberg
účast zástupců pedagogů / 12
17.5.2005
Malá vernisáž výstavy SVĚT ANDERSENOVÝCH POHÁDEK 3D
 
foyer 12.ZŠ,pro žáky 12.ZŠ, kteří se na výstavě podíleli
Josef Griml
18.5.2005
 
-
 
18.6.2005
Vernisáž výstavy SVĚT ANDERSENOVÝCH POHÁDEK 3D pro dospělé a hosty – účast velvyslance Dánského království v ČR Jørgena Bøjera, kulturní atašé Ivany Vaškové, starostky města Chomutova ing. Ivany Řápkové... atd.
slavnostní večer s vyhodnocením
akce projektu
POTOMCI SLAVNÉHO POHÁDKÁŘE (FELIX)
foyer 12.ZŠ
společenská místnost (vyhodnocení a ocenění nejúspěšnějších)
s občerstvením
Josef Griml, Miroslava Beranová
 - zápis velvyslance do Pamětní knihy města Chomutova
20.-22.5.05
Pobyt v hlavním městě – ekologické a kulturní aktivity
 
Mgr. Opálková, 4.a
28.5-4.6.05
Projekt - Máme společné kořeny – s dětmi ze školy Skadarlija Beograd
I. fáze projektu
53 účastníků
31.5. až
4.6.2005
2. DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2005 se Dnem dětí
a s paralympiádou
 
areál školy
DDM Chomutov
VEROS Chomutov
Tenisový klub Chomutov
Josef Griml a org.štáb
10.-12.6.05
 
Festival Otevřeno ( SKZ Chomutov )
pomoc při realizaci akce
( materiální, ubytování herců)
10.-11.6.
24.-25.6.
Republikový přebor žáků v softbalu
Praha, České Budějovice
27 žáků
13.6. až
19.6.2005
Sportovně - ozdravné soustředění žáků
v Jesenici u Rakovníka
6. třída
dle programu
Mgr. Jana Pondělíčková
Josef Griml
15.6. 2005
Sbírka – Dejte šanci dětem ulice
 
Mgr. Zelenka, 9. ročník
 
13.-17.6.
Turistický a civilně branný kurz – Šumná
 
3.a, 4.a
38 dětí
13.-23.6.
Škola v přírodě – Radvanec u Sloupu v Čechách
 
1., 5., 7. ročník
73 žáci
13.-19.6.
Sportovní soustředění  
Jesenice u Rakovníka
7.a, 25 dětí
20.-23.6.
Ozdravný a turistický zájezd
 
Sloup V Čechách
4.b
24.6. 2005
Den B – bezpečnost na silnicích
projektový den v rámci tématu ochrany obyvatelstva v mim. sit.
28.6. 2005
Jak se žilo v pravěku – projektový den
6.a,Mgr.Beranová,
Bezručovo údolí
28.6.2005
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na velké školáky – žáci 9.tříd a FELIX
atrium školy
IX.AB – I.AB
Josef Griml
 
 
V Chomutově dne 30. září 2005