eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Milé děti,

úkoly vám budu zadávat vždy na dobu přibližně 1 týdne. Budu moc ráda, když vypracované úkoly ofotíte a mailem mi je pošlete, abych je mohla opravit a poslat vám je zpátky. Pracovní listy nemusíte tisknout, pokud nemáte možnost, stačí napsat doplněná slova nebo věty do pracovního sešitu. Když něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na něco zeptat, napište mi mailem. Přeji mnoho úspěchů při práci.

Jarmila Ježilová

jarmila.jezilova @ 12zscv.cz

 


Úkoly z 10. 3. (ve škole) clothes

 • zopakovat si slovíčka na téma lidské tělo a oblečení, případně se je doučit (některá z nich jsme si znovu zapsali do slovníčku)
 • v pracovním sešitě si dodělat Revision 4 na str. 44 a 45 (ihned po návratu do školy to budeme psát na známky)
 • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 46/1, 2, 4

 


Úkoly z 18. 3.

slovicka_lekce_18_19.doc (34.5 kB)
slovicka_lekce_18_19.pdf (263.42 kB)clothing
 
 • opsat tato slovíčka do slovníčku
 • přečíst si nahlas článek v učebnici str. 46/1
 • podle toho zkusit popsat nahlas modely cv. 47/3
 • v pracovním sešitě vypracovat cv. 46/3 a), 47/5
 • v pracovním sešitě vypracovat cv. 48/1 (prázdné obrázky vymyslit sami), 48/2 (vymyslet otázky + krátké odpovědi)
 • přečíst si nahlas články v učebnici str. 50/1, 51/5
 • v pracovním sešitě vypracovat cv. 50/1 (vyřešené přesmyčky napsat do obdélníčků k obrázkům), 50/2 (místo kamarádů napsat členy rodiny), 50/3

 


Úkoly z 27. 3.  girl

body_parts_2.doc (74.5 kB)
body_parts_2.pdf (61.38 kB)
 
 • pracovní list na téma lidské tělo – nemusíte nic tisknout na tiskárně, pokud nemáte možnost, stačí vypsat části těla podle čísel do školního sešitu + věty dole
 • pracovní sešit str. 52 – 53:
 • cv. 52/1 – najít oblečení a přiřadit je k částem těla podle toho, kde se oblečení nosí (prosím děti, aby si ve 2. řádku opravily 4. písmeno zleva na G, je tam chyba)
 • cv. 52/2 – podle textu pod obrázky zjisti jména dívek (podle toho, co mají nebo nemají na sobě) – prosím, aby děti dělaly toto cvičení opravdu samostatně, ne s nápovědou někoho dalšího
 • cv. 53/3 – podle popisu dokresli postavy s oblečením
 • cv. 53/4 – doplň věty podle skutečnosti, věty jsou o tom, co má nebo nemá kdo oblečené (nezapomínejte na členy, můžete napsat i barvy)
 • zkusit si přečíst komiks na str. 52-53 v učebnici a pochopit, o čem je, pomůžou vám slovíčka dole (nejde o to, přeložit úplně všechno doslova, ale pochopit smysl článku)

 


Velikonoční úkoly z 3. 4.  easter

slovicka_lekce_23_24_velikonoce.doc (32.5 kB)
slovicka_lekce_23_24_velikonoce.pdf (256.04 kB)
 
a/ povinné úkoly:
1/ zapsat si slovíčka do slovníčku
2/ uč. str. 62/2 + poslech 62-AudioTrack 62: Podívej se na obrázek a říkej, kde jsou vajíčka. Napoví ti vzor pod obrázkem. Budeš k tomu potřebovat znát předložky in, on, under, next to, between. Máš-li možnost, můžeš si věty zkontrolovat poslechem.
3/ prac. sešit str. 62/2 – vybarvit obrázek podle popisu
 
b/ dobrovolné úkoly navíc:
uč. str. 64/1 + poslech 63-AudioTrack 63 – poslechni si velikonoční rap a pak ho zkus říkat společně s nahrávkou
uč. str. 65/3 + poslech 64-AudioTrack 64 – poslechni si popis vajíček a seřaď a zapiš je podle čísel tak, jak uslyšíš v nahrávce (vajíčka nejdou za sebou od jedničky do šestky!)
uč. str. 65/4 – zahraj si paměťovou hru:
č. 1: podívej se na obrázek v uč. str. 62/2, pak ho zakryj a rozhodni, jestli věty str. 65/4 Memory game 1 jsou správně (true) nebo špatně (false)
č. 2: podívej se na obrázek v uč. str. 63/5, pak ho zakryj a odpověz na otázky str. 65/4 Memory game 2
- pracovní sešit str. 62/1 – vyplň křížovku (je dost těžká)
- prac. sešit str. 63/3 – vybarvi obrázky, spoj se slovíčky a doplň větu (čísla piš slovy)
- prac. sešit str. 64/1 – najdi slova která se rýmují (toto cvičení je velmi zábavné, ale také těžké – je nutné si slova přečíst nahlas a pak určit, jestli se ve dvojicích rýmují, nerozhoduje přitom pravopis, jak se to slovo píše, ale výslovnost, jak se slovo čte)
- prac. sešit str. 64/2 – vymysli si malovaná vajíčka, nakresli a popiš (něco podobného jako v uč. str. 65/3)
Poslechová cvičení posílám e-mailem.
 

Úkoly ze 14. 4.plural

 
1/ pracovní sešit str. 65/4 – najdi 12 velikonočních slovíček a vypiš na řádky
2/ prezentace Množné číslo podstatných jmen – přečti si a zopakuj množné číslo podstatných jmen podle vysvětlení (poslední stránku můžeš vynechat)
3/ pracovní list množné číslo procvičování – podle tohoto vysvětlení doplň slova pod obrázky, můžeš udělat i křížovku
4/ pracovní list množné číslo tabulka cvičení – doplň množné číslo uvedených slov (slova by měla vyjít přesně podle řádků – nezáleží na tom, jak slovo nakonec vypadá, ale jakou koncovku přidáme), toto cvičení dělej až jako poslední ze všech
 

Úkoly z 20. 4. question

 
 1. pracovní list množné číslo věty – doplň do vět množné číslo uvedených podstatných jmen (pozor, slova jsou přeházená)
 2. pracovní list zájmena tázací – přepiš si tabulku do školního sešitu a doplň do vět tázací zájmena z tabulky (ve větách nejsou všechna)
 3. uč. str. 46/1 + poslech 43-AudioTrack 43 – poslechni si módní přehlídku, přitom sleduj text v učebnici
 4. uč. str. 50/1 + poslech 50-AudioTrack 50 – poslechni si článek, přitom sleduj text v učebnici

dobrovolný úkol navíc:

 • uč. str. 47/5 + poslech 45-AudioTrack 45 – zazpívej si písničku o módě, v případě zájmu můžu poslat i karaoke

Poslechová cvičení posílám e-mailem.

 

Úkoly z 27. 4.

 
1. přečíst si vysvětlení Ukazovací zájmena
2. pracovní list ukazovaci_zajmena_cviceni - pracovat podle pokynů
3. křížovky - není nutné vyluštit všechny
Odkaz na videa k ukazovacím zájmenům najdete v záložce Rady a pomůcky.

 


Úkoly ze 4. 5.  geography

 
1. zapsat si slovíčka z nové lekce do slovníčku
2. učebnice str. 54/1 – přečíst si vizitky dětí, pak si pustit poslech č. 54, nakonec zkusit říkat věty o jednotlivých dětech – nahlas
3. učebnice str. 54/2 – přečíst si text v bublinách, zkusit říct něco podobného o svém kamarádovi
4. pracovní sešit str. 54/1 – doplnit věty podle obrázků (někde se doplňují jen jednotlivá slovíčka, někde části vět)

Dobrovolný úkol a poslech posílám mailem. Odkaz na videa k tématu státy a národy najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 11. 5. map

 
 1. tabulka Země národnosti 4 – tabulku si přečíst a buď opsat do sešitu nebo raději vytisknout a nalepit, pokud máte možnost
 2. učebnice str. 55/3 – pustit si poslech 55-AudioTrack 55 a přečíst si článek nahlas a s porozuměním, zkusit si přitom věty překládat
 3. pracovní sešit str. 54/2 – doplnit slova do rozhovoru (rozhovor není úplně stejný jako v učebnici)

dobrovolný úkol: osmisměrka na téma země a národnosti - buď online na https://thewordsearch.com/puzzle/1151294/countries-and-languages/ nebo zde ve dvou verzích

Poslech posílám mailem. Odkaz na videa k tématu státy a národy najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 18.5.  postman

 
1. pracovní sešit str. 55/3 – doplnit slovíčka z nabídky v šedém rámečku do bublin (nápověda: u názvů zemí je třeba podívat se, jestli tam je nebo není člen „the“; děti na obrázku se často stěhují do jiné země; věty musejí být logické)
2. slovíčka lekce 21 – opsat do slovníčku
3. učebnice str. 56/1 – pustit si poslech 56-AudioTrack 56, sledovat text a opakovat slovíčka po nahrávce

dobrovolný úkol: osmisměrka na téma povolání, buď ji děti můžou luštit online na https://thewordsearch.com/puzzle/1167902/jobs/ (slova se označují taháním myši), nebo ji najdou zde v přílohách

Poslech posílám mailem. Odkaz na videa k tématu povolání najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 25. 5.  mechanic

 1. pracovní sešit str. 56/1 – spojit obrázky a slovíčka
 2. pracovní sešit str. 56/2 – spojit slovesa s výrazy vpravo (podle významu, slovíčka v případě potřeby najít buď ve slovníčku nebo v uč. str. 57/5 )
 3. pracovní sešit str. 56/3 – doplňovat věty slovy ze cvičení 2 (tj. co dělají lidé v jednotlivých povoláních)
 4. učebnice str. 57/4 + poslech 57-AudioTrack 57 – podle poslechu a obrázků uhodnout, jaká jsou povolání jednotlivých osob, zapsat věty do školního sešitu (poslech není ve stejném pořadí jako obrázky, ale na přeskáčku)
 
Poslech posílám mailem. Odkaz na videa k tématu povolání najdete v záložce Rady a pomůcky.
 

Úkoly z 1. 6.  jobs

 
 1. slovíčka lekce 22 – opsat si do slovníčku a učit se je nahlas
 2. učebnice str. 58/1 + poslech 58-AudioTrack 58 – číst nahlas a překládat si ústně (článek je o tom, co lidé dělají zrovna teď, právě v tuto chvíli, proto je tam čas přítomný průběhový)
 3. prac. sešit str. 58/1 – spojit slovíčka z levého a pravého sloupečku (barevně pastelkou, aby bylo vidět, co k sobě patří)
 4. prac. sešit str. 58/2 – napsat, co právě dělají osoby na obrázcích (podle vzoru)

Poslech posílám mailem. Odkaz na videa k tématu povolání najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 8. 6.    jobs

 

- učebnice str. 58/2 + poslech 59-AudioTrack 59 – podle poslechu a obrázků doplnit text (viz pracovní list)

- prac. sešit str. 58-59/3 – podle textu vlevo doplnit údaje v pravém sloupečku (poslední údaj má být celá věta)

- prac. sešit str. 60/2 – vyluštit a zapsat přesmyčky (pod číslicemi jsou ukryta povolání, pod písmeny činnosti, které se v těchto povoláních dělají)

 

Úkoly z 15. 6.  read_books

 1. pracovní sešit str. 60/1 – do rámečků zapiš slovesa, která vyjadřují, co děláš ve škole a doma – pozor, slovesa bez –ing, jen v základním tvaru; ke slovesu pokud možno ještě něco přidej, např.: play football, sing a song…
 2. prac. sešit str. 60/3 – podle cvičení 60/2 napiš, co dělají lidé ve svém zaměstnání; věty piš v množném čísle, např.: Shop assistants sell clothes.
 3. prac. sešit str. 61/4 – piš věty v čase přítomném průběhovém podle vzoru, je třeba upravit sloveso (water – is watering)
 4. prac. sešit str. 61/6 – odpověz na otázky celou větou
 

Úkoly z 21. 6.  animals

 
 1. učebnice str. 68/1 + poslech 65-AudioTrack 65 – seřaď obrázky podle čísel tak, jak je uslyšíš v poslechu, čísla zapiš do školního sešitu (pozor, obrázky nejdou za sebou podle logického pořadí, ale na přeskáčku)
 2. pracovní list animals – uhodni a zapiš zvířata podle popisu, pak zkus doplnit názvy zvířat podle obrázků do křížovky, v levém sloupečku vodorovně, v pravém sloupečku svisle (nápověda: 17 = gorila, 18 = goose, 10 = insect)