eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Milé děti,

úkoly vám budu zadávat vždy na dobu přibližně 1 týdne. Budu moc ráda, když vypracované úkoly ofotíte a mailem mi je pošlete, abych je mohla opravit a poslat vám je zpátky. Když něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na něco zeptat, napište mi mailem. Přeji mnoho úspěchů při práci.

Jarmila Ježilová

jarmila.jezilova @ 12zscv.cz

 


Úkoly z 10. 3. (ve škole)football

 • v pracovním sešitě si dodělat cv. 44/3 (ihned po návratu do školy to budeme psát na známky)
 • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 46/1, 2, 3, 47/4, 5

 

 


Úkoly z 18. 3.

Nepravidelná slovesa 5b 2020_03_18.doc (34.5 kB)
Nepravidelná slovesa 5b 2020_03_18.pdf (258.76 kB) fruit
 
 • přečíst si nahlas rozhovory v učebnici str. 48/2
 • podle toho napsat do školního sešitu dva rozhovory z učebnice str. 48/4 – obměnit podle slovíček ve fialových rámečcích (co hráli, kdy to hráli)
 • zopakovat si, jak se tvoří otázky v minulém čase – uč. str. 48/3, 50/4
 • uč. str. 49/5 – zapsat věty do školního sešitu podle vzoru
 • uč. str. 51/5 – vytvořit 8 otázek do školního sešitu
 • uč. str. 51/6 – zapsat věty do školního sešitu podle vzoru
 • pracovním sešitě vypracovat cvičení 48/1 (slovíčka), 48/2 (krátké odpovědi – Yes, I did/No, I didn’t), 48/3 (přečíst a zkusit doplnit odpovědi na protější straně)
 • pracovním sešitě vypracovat cvičení 50/3 (minulé časy sloves), rozhovor 50/4, 51/5 (spojování vět), 51/6 (vymyslet otázky k připraveným odpovědím)
 • Další cvičení je Revision 5 na str. 52-53 (to můžete dělat teprve tehdy, když máte hotová všechna uvedená předcházející cvičení, tj do str. 51):

52/1 (slovíčka), 52/2 (slovíčka, u hobbies používat koncovku –ing), 52/3 (minulé časy sloves), 52/4 (použít tyto minulé časy sloves ve větách), 52/5 (doplnit otázky v minulém čase a odpovědět na ně), 52/6 (doplňování rozhovoru, ve kterém je čas minulý i přítomný)

 • zopakovat si slovní zásobu na téma jídlo a pití, ovoce, zelenina

 


Úkoly z 27. 3.

pocitatelnost_vysvetleni.doc (33 kB)  food
pocitatelnost_vysvetleni.pdf (272.21 kB)
pocitatelna_nepocitatelna.doc (109 kB)
pocitatelna_nepocitatelna.pdf (404.33 kB)
some_any_no_vysvetleni_ukol.doc (36 kB)
some_any_no_vysvetleni_ukol.pdf (377.91 kB) 
dobrovolná práce navíc.doc
dobrovolná práce navíc.pdf

Napřed vypracujte téma POČITATELNÁ PODST. JMÉNA, pak teprve téma SOME-ANY. Nemusíte nic tisknout na tiskárně, pokud nemáte možnost, stačí vypracovat úkoly do školního sešitu. Poslední příloha je nepovinný úkol. Nápovědu k tématu some-any najdete na záložce Rady a pomůcky.

 

Velikonoční úkoly z 3. 4.  easter

Easter vocabulary.jpg (301.55 kB)
Easter vocabulary.pdf (195.3 kB)
Easter some-any 1.pdf (434.2 kB)
Easter some-any 2.pdf (252.63 kB)
Easter eggs popis.jpg (306.86 kB)
Easter eggs popis.pdf (231.99 kB)
velikonocni rap.jpg (146.13 kB)
velikonocni rap.pdf (146.86 kB)
easter-prepositions_78525.doc (357.5 kB)
 
a/ povinné úkoly
 • zopakovat si slovíčka na téma Velikonoce podle obrázku Easter vocabulary
 • pracovní list Easter some-any: nemusíte nic tisknout, pokud nemáte možnost, stačí ve cvičení A rozdělit a zapsat slovíčka do tří sloupečků, ve cvičení B přepsat věty do sešitu a doplnit zájmena (kdo má možnost si prac. list vytisknout, samozřejmě nemusí barevně, stačí černobíle)
K doplnění slovíček a vět použijte nápovědu, kterou jsem posílala v minulých mailech (pocitatelnost_vysvetleni, pocitatelna_nepocitatelna, some_any_no_vysvetleni_ukol, vyvojovy_some_any).
 
b/ dobrovolné úkoly navíc
 • pracovní list Easter eggs popis: podívej se na obrázek a k tomu si pusť poslech 64-AudioTrack 64, poslechni si popis vajíček a seřaď a zapiš je do sešitu podle čísel tak, jak uslyšíš v nahrávce (vajíčka nejdou za sebou od jedničky do šestky)
 • pracovní list easter-prepositions_78525: Kde je velikonoční zajíček? doplň předložky k obrázkům (předložky jsou uvedené nahoře v zadání)
 • pracovní list 08 Easter: na str. 4 najdi a přelož do sešitu, co všechno se dává do anglického velikonočního pečiva „hot cross buns“
 • velikonoční rap + poslech 63-AudioTrack 63: poslechni si velikonoční rap a pak ho zkus říkat společně s nahrávkou

Pracovní list 08 Easter a poslechová cvičení posílám e-mailem.

 

Úkoly ze 14. 4.  school

 

1/ prezentace Množné číslo podstatných jmen – přečti si a zopakuj množné číslo podstatných jmen podle vysvětlení (poslední stránku můžeš vynechat)

2/ pracovní list množné číslo procvičování – podle tohoto vysvětlení doplň slova pod obrázky + křížovku

3/ pracovní list množné číslo tabulka cvičení – doplň množné číslo uvedených slov (slova by měla vyjít přesně podle řádků – nezáleží na tom, jak slovo nakonec vypadá, ale jakou koncovku přidáme)

4/ pracovní list množné číslo cvičení 5 – doplň do vět množné číslo podstatných jmen v závorce

Cvičení jsou seřazena od nejlehčího po nejtěžší, dělejte je v tomto pořadí.

 

Úkoly z 20. 4.

1/ pracovní list množné číslo věty – doplnit do vět množné číslo uvedených podstatných jmen (pozor, slova jsou přeházená)

2/ opsat si slovíčka ze souboru slovicka_doktor do slovníčku a seznámit se s nimi (říkat si je nahlas)

3/ přečíst si rozhovor At the doctor 5 a zkusit ho přeložit do sešitu za pomoci slovíček ve slovníčku

 

Úkoly z 27. 4.

 
1/ prac. list doctor_illnesses_2 - doplnit slovíčka na téma nemoc podle obrázků a počátečních písmen
2/ prac. list health_instructions - spojit věty s obrázky a přeložit je do češtiny (velmi aktuální v současné době!)
3/ křížovka - pozor, angličtina nemá CH, je třeba rozdělit C a H do dvou políček
dobrovolný úkol: prac. list doctor_definice - přiřadit slovíčka k vysvětlením
Odkazy na videa k tématu nemoc najdete v záložce Rady a pomůcky.
 

Úkoly ze 4. 5.  bigsmall

 
1. přečíst si 2. stranu prezentace Stupňování přídavných jmen 5 (další strany budeme dělat později), věnovat pozornost změnám v pravopisu slov
2. podle toho doplnit tabulku s názvem Stupňování přídavných jmen tabulka 1 – při doplňování si kontrolovat pravopis podle prezentace
3. pracovní list stupnovani_cviceni – tvořit věty s přídavnými jmény ve 2. a 3. stupni podle vzoru, kontrolovat si pravopis podle prezentace
Dobrovolný domácí úkol posílám mailem. Odkazy na videa k tématu stupňování přídavných jmen najdete v záložce Rady a pomůcky.
 

Úkoly z 11. 5. geography

 
 1. přečíst si 3. stranu prezentace Stupňování přídavných jmen 5 (dlouhá příd. jména a nepravidelné stupňování)
 2. podle toho doplnit tabulku s názvem Stupňování přídavných jmen tabulka 2 – při doplňování si kontrolovat práci podle prezentace
 3. pracovní list stupnovani_cviceni2 – doplňovat věty s přídavnými jmény ve 2. a 3. stupni, kontrolovat si práci podle prezentace
 4. tabulka Země národnosti 5 (opakování slovní zásoby) – tabulku si buď opsat do sešitu nebo raději vytisknout a nalepit, podle ní si zopakovat slovíčka

Odkazy na videa k tématu stupňování přídavných jmen a státy a národnosti najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 18.5.  weather

 
 1. pracovní list stupnovani_vety – tvořit věty podle obrázku a údajů pod ním ve 2. a 3. stupni (1/ Lucie je těžší než Mary. 2/ Lucie je nejmenší.), kontrolovat si utvořená slova podle prezentace Stupňování přídavných jmen 5 str. 2 – krátká přídavná jména
 2. pracovní list stupnovani_nepravidelne_preklad – přeložit rozhovor do češtiny (do školního sešitu nebo do pracovního listu)
 3. pracovní list weather_seasons_prirazovani – přiřadit slovíčka k ročním obdobím

dobrovolný úkol: osmisměrka na téma počasí, buď ji děti můžou luštit online na https://thewordsearch.com/puzzle/1152214/weather-and-seasons/ (slova se označují taháním myši), nebo ji najdou zde v příloze

Odkazy na videa k tématu stupňování přídavných jmen a státy a národnosti najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 25. 5.  europe

 
 1. pracovní list stupnovani8 – doplňovat věty podle vzoru
 2. slovíčka lekce 63 – přepsat do slovníčku a přečíst si  je nahlas
 3. učebnice str. 62/1 + poslech 58-AudioTrek 58 – přepsat tabulku pod obrázkem do školního sešitu (asi se nevejde na stránku, takže buď na šířku nebo na dvoustranu), tabulku doplnit podle poslechu (nenechat se vystresovat, že napoprvé nerozumím, při opakovaném poslechu to bude lepší)

Poslech posílám mailem. Odkazy na videa najdete v záložce Rady a pomůcky.

 

Úkoly z 1. 6.  plans

- slovíčka lekce 20 – opsat si do slovníčku a učit se je nahlas
- prezentace future -ing – přečíst si vysvětlení budoucího času
- učebnice str. 54/1 + poslech 48-AudioTrek 48 (napřed si poslechnout, co říká Tom, přitom v učebnici sledovat jeho plány), pak učebnice str. 54/2 + poslech 49-AudioTrek 49 (poslechnout si,  co říká Lucy, doplnit její plány buď do školního sešitu nebo do plánu, který posílám)
- uč. str. 55/6 – přečíst si a přeložit jenom ústně, podle toho napsat do školního sešitu 5 vět, co budete dělat tento týden (podobné věty, jako ve cvičení 55/6, ale bez otázek, věty nesmějí být opsané z učebnice a každá by měla být jiná, např.: V úterý budu hrát tenis. Ve čtvrtek se budu učit češtinu. apod.)
 

Úkoly z 8. 6.   train

- pracovní sešit str. 54/2 - podle Michalova prázdninového plánu vlevo rozhodnout, jestli věty vpravo jsou správně (T = true) nebo špatně (F = false)

- pracovní sešit str. 55/3 - opravit nepravdivé věty z cvičení 54/2 a přepsat je na řádky správně

- pracovní list My holiday plans - doplnit věty v průběhovém čase podle vzoru

- dobrovolný úkol navíc: pracovní sešit str. 54/1 - spojit názvy svátků s daty uprostřed

 

Úkoly z 15. 6.  sailing

 1. učebnice str. 57/3 – podle vzoru napiš podobný článeček o jednom z ostatních dětí (Ondra, Tereza, Pavel) – do školního sešitu
 2. pracovní sešit str. 56/1 – spojit slovesa (1. řada) se slovíčky z 2. řady a výsledek zapsat pod obrázky
 3. pracovní sešit str. 56/2 – psát věty s frázemi ze cvičení 2 podobně jako ve vzoru (pozor na správné tvary slovesa být!)
 4. pracovní sešit str. 57/3 – doplnit, co budete nebo nebudete dělat o víkendu (co se má doplnit, je napsáno v zadání cvičení)
 

Úkoly z 21. 6.  transport

 
 1. slovíčka na téma doprava – přepsat si do slovníčku a učit se je nahlas
 2. pracovní sešit str. 61/4 – doplnit své osobní informace a potom napsat o sobě článeček ve větách (Jmenuji se… Narodil/a jsem se… Bydlím v… s maminkou, tatínkem… atd. podle informací v šedém rámečku), pokud se článeček nevejde do pracovního sešitu, napište ho do školního sešitu