Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Informace pro žáky: 

fyzika

  • pro každou třídu, kterou učím budu postupně  ve složce třídy zveřejňovat opakování, výklad, zápisky, prezentantace, popř. video k probíraným tématům

 

  • úkoly jsou pro přehlednost očíslované a zároveň obsahují datum plnění

 

  • komunikace se mnou možná přes email monika.margiticova@12zscv.cz nebo přes Messenger

 

Přeji pohodové dny a hodně úspěchů při řešení :-)

Monika Margitičová