eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Informace k domácí výuce informatiky.


Výuka informatiky nadále probíhá podobně, jako ve škole. Jediný rozdíl je, že na práci pracujete doma.

SAMOSTATNÉ PRÁCE:

Nadále se eviduje v portfoliu. Dodělej práce, které máš zadané v portfoliu. Pokud je doděláš, zadej si novou. Práce na kterých pracuješ si zadej do portfolia.


Práce, které jdou realizovat pouze ve škole (robotika) jsem ti z portfolia vyřadil, pokud chceš vyřadit nějakou další práci, kontaktuj mě.

 

Odevzdávání prací

  • práce odevzdávej do Classroomu do úkolu dle instrukcí v popisu práce v portfoliu - klikneš na název práce v portfoliu (informace k odevzdání průběžně opravuji - děkuji za pochopení.) 
  • práce odevzde do úkolu podle kategorie práce, kategorii práce zjistíš podle obrázků:

a

2

  • Uveď do soukromého komentáře o jakou práci jde.
  • v případě nejasností mě kontaktuj
  • práce neodevzdávej emailem.

 

Code.org, programování. Odevzdej ve speciálním kurzu v Classroom. Viz Bližší informace najdeš v zadání v portfoliu.


Výpočty v tabulkách do speciáního kurzu. Bližší informace najdeš v zadání v portfoliu.

 

Zavádím novou službu při práci v informatice. Nemusíš si již práce volit sám(a). Budu ti je vybírat a zadávat. V tom případě nemáš v portfoliu k dispozici záložku plánování. Pokud máš o službu zájem, kontaktuj mě.


Pokud máš problém s výběrem prací, kontaktuj mě.

 

TESTY a DOVEDNOSTI:

Test nebo dovednosti můžeš udělat do portfolia při účasti na 5. - 9. r In testovací a dovednostní meet (viz kalendář online výuky domaci-vyuka/)

Postup při vypracování testů:

  1. Zvol si test, který tě zajímá a zadej si ho do evidence portfolia.
  2. Test se nauč (V testech volbou "Nauč se dle odpovědí" a "Ověř si, jestli test umíš").
  3. Zúčastni se tohoto meetu. Musíš mít funkční kameru a mikrofon. Můžeš využít mobil.
  4. Na meetu udělej test volbou "Portfolio".
  5. V den meetu již test nedělej ani v režimu učení ani v režimu ověření.

 

Pokud chceš na meetu udělat dovednosti, zúčasni se tohoto meetu. Zbytek domluvíme tam.


KONZULTAČNÍ MEETY

Pokud potřebuješ pomoci, poradit, zajdi na konzultační meet. Rozpis konzultačních meetů najdeš v tomto kalendáři (dle ročníku). Nebo mě můžeš přímo kontaktovat na tomto meetu. (Případně emailem nebo telefonem 777 790 372, pokud nebudu dostupný na meetu).


TÉMATICKÁ ONLINE VÝUKA

Organizuji tématické meety, které najdeš v kalendáři domaci-vyuka/. Při volbě témat budu vycházet z vašich potřeb. Uvítám vaše návrhy.


Setkání budou probíhat v prostředí Google Meet na adrese schůzky https://meet.google.com/vke-pnuq-iyh Po kliknutí je nutné povolit kameru a mikrofon.


KONTAKTUJ MĚ
znamená:
- videomeet na adrese https://meet.google.com/vke-pnuq-iyh (pokud budu nedostupný zašli zprávu na emailovou adresu informatika@12zscv.cz nebo SMS s popisem problému a návrhem termínu, kdy se online sejít).

- komentář v Classroomu

- email informatika@12zscv.cz

- telefon 777 790 372


NEVÍŠ SI RADY?
Kontaktuj mě 😒