Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Vážení rodiče,

nejen události předchozích let, ale hlavně výdobytky moderní doby si vyžádaly efektivnější způsob komunikace mezi učitelem a rodičem. Od školního roku 2020/2021 zavádíme tyto sjednocené komunikační instrumenty:

 1. Vzdělávací portál Classroom - prihlášeni budou žáci pod svými školními účty (jmeno.prijmeni@12zscv.cz), rodiče budou přidáni na základě aktualizace e-malů, které od vás vyžaduje třídní učitel. Tento portál bude zprovozněn v případě distančního vzdělávání, které se podle novely školského zákona stalo povinným.
 2. Elektronická žákovská knížka EduPage (dále jen ELŽK)- nahrazje klasickou žákovskou knížku, umožňuje okamžité předávání informací mezi školou a rodinou.

Úvodní informace o elektronické žákovské knížce naší školy.

       Zavedení funkční ELŽK vyžaduje splnění několika podmínek:

 • účast rodičů na první třídní schůzce ve školním roce a závazný podpis pod dokumentem s uvedeným e-mailem rodičů.
 • nesdílet tento e-mail se svými dětmi!
 • digitální elektronické zařízení s datovým přístupem ( PC, notebook, tablet, telefon), možno využít internetové kavárny v knihovně

        Dokumenty k ELŽK:

 • Prohlášení rodičů k ELŽK a GDPR s regitračním e-mailem ZDE.
 • Návod na používání ELŽK - ZDE
 • K dispozici je i originální podrobná nápověda EDUPAGE - ZDE.
 • V případě problémů můžete využít naší podporu
  • na emailu ict.podpora@12zscv.cz

 

Děkujeme za pochopení. O dalších krocích vás budeme informovat na tomto místě a přes váš registrační e-mail.

Miloš Zelenka, ředitel školy