eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Viděli jsme pěkné klobouky

Viděli jsme pěkné klobouky

Vysvětlování masopustních zvyků

Vysvětlování masopustních zvyků

Zahrála dechová kapela pana Zástavy

Zahrála dechová kapela pana Zástavy

Tanec "kolečka"

Tanec "kolečka"

Přípravka se svými maskami a klobouky

Přípravka se svými maskami a klobouky

Společné foto

Společné foto

Průvod vyrazil

Průvod vyrazil

Krásné masky mají i paní učitelky

Krásné masky mají i paní učitelky

Průvod po sídlišti vede kapela

Průvod po sídlišti vede kapela

Dechová kapela pana Zástavy v čele průvodu

Dechová kapela pana Zástavy v čele průvodu

Průvod bude dlouhý

Průvod bude dlouhý

Děti si vyrobily barevné klobouky

Děti si vyrobily barevné klobouky


Stránka