eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

20. dubna

20. dubna

20. dubna

20. dubna

Příprava pozemku na přidruženou výrobu - bylinkový záhon

Příprava pozemku na přidruženou výrobu - bylinkový záhon

Napravování škod po náletu holubů - dosévání pole

Napravování škod po náletu holubů - dosévání pole

 

VIII.A připravuje bylinkový záhon

VIII.A připravuje bylinkový záhon

 

 

 


Stránka