Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Aktualizace 16.8.2021

Základní informace o organizaci výuky informatiky

Informatika je věda o informacích a jejich zpracování. V současné době bývá často chápána jako věda o zpracování informací na počítačích, neboť se ke zpracování informací používá  téměř výhradně výpočetní technika. Původní význam tohoto pojmu je však širší a zejména v dřívějších dobách nebyl omezen pouze na oblast počítačů.

Primárně se informatika zabývá strukturou, správou, uchováváním, získáváním, šířením a přenosem informací. Také studuje aplikaci informací v organizacích, jejich použití v komunikaci mezi lidmi, organizacemi a informačními systémy.

V našich podmínkách je to především o používání počítače při práci s informacemi.

 

Výuka probíhá především prakticky. Individuálně ti zadám práce, které se budeš snažit samostatně vypracovat. Přehled těchto zadaných prací najdeš ve svém portfoliu. To je webová aplikace, která je v CISu. (http://cis.12zscv.cz).

 1. Nejdříve si přečti zadání práce v portfoliu.
 2. Prohlédni si i materiály, které jsou v portfoliu k dispozici.
 3. Vypracuj práci. Informace čerpej:
  • v zadání práce
  • na internetu
  • při spolupráci se spolužáky a se mnou v hodinách nebo při online konzultacích
 4. Po dokončení práci v termínu odevzdej do portfolia.
 5. Po kontrole ti dám zpětnou vazbu k tvé práci.
 6. Práci opravíš, dokončíš a opět odevzdáš.
 7. Opět ti dám zpětnou vazbu. Tak to budeme opakovat, dokud nebude práce hotová dle zadání.
 8. V portfoliu máš jasný přehled o tom, v jakém stavu se práce nachází. Zda je teprve zadaná, už odevzdaná, vrácená nebo hotová.
 9. Na konci pololetí dokončíš všechny zadané práce a dostaneš jedničku. (Pokud práce nedokončíš, známka může být horší. 

Portfolio můžeš zpřístupnit i rodičům (případně dalším osobám). Pošli jim odkaz z nastavení portfolia.

Pro komunikaci, zveřejňování informací využíváme studijní systém Classroom (klikni: classroom.google.com). 

Kolik máš hotových prácí ze zadaných posílám průběžně rodičům do EDUPAGE.

 Jaké práce v rámci informatiky děláme

 T - testy

Aplikaci na učení a realizaci testů najdeš v CISu ((http://cis.12zscv.cz) Pomocí testů se učíš hlavně teorii. Učit se, zkoušet si je, snažit se chápat správné odpovědi můžeš v hodině i doma. Když již test zvládáš, můžeš jej zkusit v hodině naostro. Pokud se ti povede, potvrdím ti realizaci do tvého portfolia. Před testem mě však informuj, že začínáš. Můžeš ho dělat pouze, pokud jsi v ten den příslušný test vůbec nedělal (ani na ostro, ani na učení).

 S - samostatné práce

Dlouhodobější práce na počítači, na kterých děláš v hodině (ale i na cvičení z informatiky, mimo hodinu informatiky a doma). Co neuděláš v jedné hodině, pokračuješ v další. Zadání najdeš v Classroom. Při práci můžeš sice s ostatními žáky spolupracovat, ale při odevzdání musíš všemu cos udělal(a) rozumět a umět to zopakovat. Práci odevzdáš vždy v portfoliu.

 D - dovednosti (důkazy)

Kratší konkrétnější praktické úkoly, které hlavně v hodinách trénuješ. Až se naučíš, jak úkol splnit a předvedeš mi, že již práci umíš, potvrdím ti úkol do tvého portfolia. 

Samostatné zadávání

Pokud práce řádně odevzdáváš a dokončuješ, můžeš si zvolit možnost samostatného zadávání prací včetně jejich termínu. Můžeš si vybírat práce na kterých chceš pracovat. Můžeš si i vymyslet svoje vlastní zadání práce.

 

 

Pokud na této stránce chybí informace které potřebuješ, napiš na email: emil.zahalka@12zscv.cz

Emil Zahálka

učitel informatiky