Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Aktualizace 16.8.2021

Portfoliová výuka v Informatice

Informace pro rodiče


Informace o vedení výuky informatiky pro děti jsou jednoduché: "Máš zadané práce a ty splň. Na konci pololetí dostaneš jedničku. V evidenci portfolia máš přesný přehled o zadaných pracech, o tom jestli je máš hotové nebo ne."

Vy pak požádejte svého potomka, ať vám ukáže přehled prací a hned uvidíte, kolik prací má splněných.

A pro zájemce pak podrobné informace:

Úkoly do portfolia jsou zadávány dětem individuálně. Každé dítě dostává úkoly dle svých momentálních znalostí a dovedností. Tento způsob práce kopíruje reálný pracovní proces.
Protože jsou počítačové schopnosti u dětí značně rozdílné, je individuální zadávání prací výhodné a děti podporující. Plně inkluzivní. Umožní dítěti rozvjet se přesně na své úrovni. Stává se, že děti splní i několikanásobně větší množství prací než jiné.
Po dokončení a odevzdání práce dávám žáčkovi zpětnou vazbu (do portfolia). V případě nezdaru má možnost práci dokončit a opět odevzdat. Pokud práci nerozumí a neporadí si sám má k dispozici ode mě podporu v podobě komunikace v portfoliu nebo konzultací na meetu.

Pro rozvíjení samostatnosti a dalších "měkkých" dovedností mohou dospět děti do fáze, že si volí zadané práce sami. Naučí se tak zodpovídat za své vzdělávání.

Pro rodiče, kteří se orientují více na výkon, určitý tlak a chtějí mít výuku plně pod kontrolou zapisuji do Edupage procenta. Ke konkrétnímu datu zde uvádím, kolik prací mají děti hotové z AKTUÁLNĚ zadaných. Po přidání nové práce, tedy procenta klesnou.
V EDUPAGe se podařilo vyřešit chybku ve výpočtu průměru a nyní průměr zobrazuje reálnou (aktuální) hodnotu.
Někteří rodiče namítají, že děti mohou systém zneužít, celé pololetí nic nedělat, na konci pak udělat jednu práci a vyšlo by jim 100%. Pro takové "vykutálené" děti pak existuje minimum prací, které musí splnit. A nesplnění tohoto minima je nejčastější důvod špatného hodnocení nebo neklasifikace žáků.
Po uzavření pololetí pak žákům dávám známku na vysvědčení. Řídím se především podílem SPLNĚNÝCH prací ze ZADANÝCH za pololetí dle škály v procentech. (Viz Škála pro In (7.35 kB)Pokud máte dotaz, stížnost kontaktujte prosím mě jako první volbu před třídním učitelem a vedením školy
- v Edupage
- emailem emil.zahalka@12zscv.cz
- telefon 777 790 372

(Nepoužívejte prosím komunikační nástroje určené pro děti. - Zprávy v portfoliu a Classroom.)

Emil Zahálka