Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

EU PENÍZE ŠKOLÁeu

 
Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám.
          
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOSTopvk
 
Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč (ve vztahu k ŠVP?)
 • Prostřednictvím nových metod, nástrojů  a materiálního vybavení docílit celkového zlepšení vzdělávání na naší škole.
 • Nabídnout pedagogům prostor pro samostatnou kreativitu a rozšíření své pedagogické kvalifikace.
 • Posílit týmovou práci při plánování výuky a její realizaci vytvářením atraktivních učebních materiálů a jejich ověřováním v jednotlivých hodinách.
 • Cíleně zlepšovat prevenci rizikového chování žáků a posilovat mechanizmy, jak ho rozpoznat a eliminovat.
 • Větší individualizací výuky cizích jazyků zlepšit komunikační kompetence žáků, zpětnou vazbou docílit častější korekci chyb, zvětšit pestrost výuky aktivním zapojením do reálií.
 • Zlepšení čtenářské gramotnosti jako podmínka pro lepší pochopení a řešení úkolů ve všech předmětech a životních situacích.
 • Rozvoj individuálních schopností všech žáků i se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice v početné třídě.
 • Diferenciovaný přístup k žákům v posilování jejich kompetencí při práci s informačními technologiemi.
 
Kolik žáků bude mít prospěch z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit?
 • V horizontu tří let budou mít prospěch téměř všichni žáci, někteří individualizovanější organizací výuky, někteří zefektivněním motivačních nástrojů, někteří cílenými programy eliminujícími rizikové chování, někteří vzorovou zkušeností skupinové týmové práce svých pedagogů.
 
Jaký bude konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme?
 • Spokojenější žák - motivovaný k celoživotnímu učení.
 • Spokojenější a oceněný pedagog - zlepšení jeho pedagogických kompetencí.
 • Snazší vyrovnání handicapu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
                                                                                                Miloš Zelenka, ředitel školy
 
Odkazy:
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
www.esfcr.cz/07-13/opvk
 
 
Realizátoři učebních materiálů na naší škole:
Čtenářská a informační gramotnost
Marta Kochlöflová - marta.kochloflova@12zscv.cz
Vladimíra Thürová - vladimira.thurova@12zscv.cz
Cizí jazyky
Gregory Evans (AJ) - gregory.evans@12zscv.cz
Jarmila Ježilová (AJ) - jarmila.jezilova@12zscv.cz
Filip Jančák (AJ) - filip.jancak@12zscv.cz
Miroslava Machová (NJ) - miroslava.machova@12zscv.cz
Michal Šperling (AJ) - michal. sperling@12zscv.cz  
Milan Märc (AJ) - milan.marc@12zscv.cz
Využívání ICT
Jarmila Nejezchlebová (ČJ, M, ČaS) - jarmila.nejezchlebova@12zscv.cz
Emil Zahálka (In) - emil.zahalka@12zscv.cz
Jarmila Ježilová (AJ) - jarmila.jezilova@12zscv.cz
Blanka Legnerová (ČJ, D) - blanka.legnerova@12zscv.cz
Markéta Pravdová (VO, D) - marketa.pravdova@12zscv.cz
Miroslava Machová (ČJ) - miroslava.machova@12zscv.cz
Jana Plachá (ČJ) - jana.placha@12zscv.cz
Matematika
Jana Babická - jana.babicka@12zscv.cz   
Ivana Poláková - ivana.polakova@12zscv.cz
Přírodní vědy
Stanislava Wiedenová (ČaS) - stanislava.wiedenova@12zscv.cz
Pavlína Pretlová (ČaS) - pavlina.pretlova@12zscv.cz
Kateřina Průšová (Bi, Ch) - katerina.prusova@12zscv.cz
Markéta Pravdová (Z) - marketa.pravdova@12zscv.cz
Monika Panská (F) - monika.panska@12zscv.cz