Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

AKTUÁLNĚ

Třídnické hodiny 9. ročníku proběhnou 15. a 22. června 2020. Sledujte web školy, informovat budou třídní učitelé. řešení - ukončení školního roku, hodnocení, ukončení docházky...

Rozpis konzultačních skupin a rozvrh hodin od 13. 5. 2020 ZDE

Mimořádné poučení žáků skupin 9A, 9B, 9C ZDE

 

INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou přicházet ke škole v 8.00. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogog a odvede  je do učebny, kde se přezují. Šatní skříňky vyklidí první den školy. Nebudou nadále používány. První den odevzdají vyplněné Čestné prohlášení .

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy

Žáci se budou pohybovat pouze v 1. patře pavilonu B, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy. Přestávka mezi vyučovacími bloky bude mimoběžná s druhými skupinami. Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

Ve třídě

Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné! Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že každý žák bude sedět sám v lavici.V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry.  Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny.

 

2020-05-10

Miloš Zelenka

ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

podle usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků devátého ročníku ve škole, a to pouze za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Nebude probíhat hodnocení žáků, k tomu slouží podklady z distanční výuky.

Účast žáků je dobrovolná, vyučování bude probíhat v neměnných skupinách o maximálním počtu 15 žáků, za zvýšených hygienických opatření viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. Žáci musí být vybaveni hygienickými rouškami a přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Do školy budou docházet pouze přihlášení žáci dvakrát týdně ve středu a ve čtvrtek v době 8.05 - 11.00  (blok český jazyk, matematika, v případě zájmu i anglický jazyk).

Abychom mohli uskutečnit osobní přítomnost žáků ve škole v souladu se všemi hygienickými opatřeními, žádám Vás, abyste zvážili přítomnost svého dítěte ve vyučování a do čtvrtka 7. 5. do 9.00 vyplnili elektronický dotazník. Na základě zájmu budou žáci rozděleni do skupin a budou jim přiděleni učitelé. O organizaci rozhoduje ředitel školy.

Děkujeme za spolupráci.

 

Miloš Zelenka

 

ředitel školy

 

Vyučování bude zahájeno ve středu 13. 5. 2020 v 8.05 před budovou školy.