Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

AKTUÁLNĚ 20. 5. 2020, 12:15

VZDĚLÁVACÍ SKUPINY NA OBDOBÍ 25. 5. - 30. 6. 2020

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.  Cílem dopolední části  je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Nejedná se o klasické třídy, ani školní družinu. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době je zpracování úkolů, které třídní učitel zadává v rámci distančního vzdělávání a procvičování a prohlubování vzdělávacího obsahu.

 

Název skupiny

Pedagog – dopolední blok

Pedagog – odpolední blok

pozn.

Začátek před školou

Konec bloku 1

Konec bloku před školou 2

Konec bloku před školou 3

 

 

 

 

 

 

1A

Pavlína Pretlová

Miroslava Pýchová

 

7.55

12.00

13.00

15.00

 

1B

Ilona Marešová

Marcela Andertová

 

7.55

12.00

13.00

15.00

mix +1.A

2A

Marta Kochlöflová

x

 

7.55

12.00/13.00

 

 

 

2B

Stanislava Wiedenová

Jana Jirásková

 

7.55

12.00

13.00

15.00

mix + 2.A

3A

Vladimíra Thürová

x

 

7.55

12.00/13.00

 

 

 

3B

Vlasta Richterová

x

 

8.00

12.00/13.00

 

 

 

4A

Anna Szabóová

Miroslava Šveigrová

 

8.00

12.00

13.00

15.00

mix +4.B

4B

Michaela Sojková

x

 

8.00

12.00/13.00

 

 

 

5A

Simona Šperlingová

x

 

8.00

12.00/13.00

 

 

 

5B

Romana Šíchová

x

 

8.00

12.00/13.00

 

 

 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou přicházet ke škole před 7.55 / 8.00. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagog a odvede  je do učebny, kde se přezují. Šatny vyklidí první den školy. Nebudou nadále používány. První den odevzdají bezpodmínečně vyplněné Čestné prohlášení.

Odchod ze školy

Přibližně dle požadovaných časů ve formuláři žáci budou pedagogem přivedeni před školu a opustí školu. Za vyzvednutí žáků jsou zodpovědní rodiče. Nejedná se o školní družinu.

Odchody ze školy budou POUZE v celou hodinu. Do Čestného přihlášení dolů napište prosím tuto větu: AKCEPTUJI KONEC VZDĚLÁVACÍ SKUPINY VE 12.00 (event 13.00, 15.00) - vyberte přibližně v souladu s formulářem z 18.5. Změna z vyššího času na nižší je možná. Žák bude v tomto čase vypuštěn ze školy.

Rozpis žáků do skupin vám byl doručen ve středu v e-mailu. Rozdělení je neměnné po celou dobu.

Odkazy:

Poučení žáků a pravidla chování během mimořádného vzdělávání, platná od 21. 5. 2020

Info MŠMT: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

WWW.12ZSCV.CZ

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení rodiče,

podle Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května měla být možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Docházka žáků do školy bude dobrovolná, proto Vám sdělujeme podmínky, za jakých bude výchovně vzdělávací činnost organizována, abyste měli dostatek podkladů se rozhodnout, zda této možnosti využijete, či budete dítě i nadále vzdělávat distančně (vzdáleně).

 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍCH SKUPINÁCH

 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.  Cílem dopolední části  je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (podle počtu skupin – učitelé 1. i 2.st., asistenti pedagoga,vychovatelky ŠD). Třídní učitelky se budou nadále podílet na vzdáleném vzdělávání, tudíž negarantujeme jejich přítomnost ve škole u vašeho dítěte.

Ranní družina není poskytována.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je rodič povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, pedagogové vzdělávacích skupin se soustředí převážně na zpracování úkolů, které třídní učitel zadává v rámci distančního vzdělávání a na procvičování a prohlubování vzdělávacího obsahu.

Do školní skupiny bude zařazen pouze žák, který pedagogovi školy odevzdá 25. 5. 2020 před zahájením aktivit vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Provoz školní skupiny začíná v 7.55 / 8.00

Vzdělávací a zájmové bloky jso ukončeny ve 12.00 -13.00 -15.00 hodin.

Časy vymezené pro vyzvedávání dětí budou také určeny podle počtu přihlášených žáků.

 

 

2. INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou přicházet ke škole v určeném časovém rozmezí 7.55 / 8.00 - dle skupin. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogog a odvede  je do učebny, kde se přezují. Šatny budou mimo provoz.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy. Pokud počasí dovolí, budou žáci trávit přestávku venku s nasazenými rouškami (skupiny budou oddělené).

Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

 

Ve třídě

Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné! Skupiny budou tvořeny primárně bodle nahlášeného času odchodu ze školy, pak teprve dle ročníků.

Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že každý žák bude sedět sám v lavici.

V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry.  Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

 

Školní stravování

Školní jídelna připraví studené / teplé jídlo dle počtu nahlášencýh strávníků. Žáci se budou stravovat po skupinách, jídlo, pití i příbory jim budou rozdávány. Rouška bude odložena pouze při samotné konzumaci jídla a pití. Dosud nepřihlášení strávnící se na dalším postupu domluví s vedoucí ŠJ / tel. č. 720 964 649.

 

Skupiny žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků, primárně dle nahlášeného času odchodu ze školy.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25.5. do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny.

 

 

3. ROZHODNUTÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Své rozhodnutí o účasti svého dítěte ve škole nám prosím sdělte VYPLNĚNÍM  FORMULÁŘE nejpozději do 18.5.2020 do 10.00 hodin. / formulář od 10.37 deaktivován /

 

Vážení rodiče, děkujeme za vaši vstřícnost, pochopení a podporu.

Věříme, že společnými silami toto nelehké období zvládneme.

 

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy