Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

AKTUALIZACE 3. ČERVNA 2020

 

Konzultační hodiny pro žáky II. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Harmonogramu MŠMT mohou od pondělí 8. 6. 2020 nastoupit žáci II. stupně zpátky do škol. Nejedná se o klasickou výuku, ale  o třídnické hodiny a konzultace.

Organizace vychází z kapacitních možností prostorových – počty učeben, organizačních a zdravotních – minimalizace setkávání žáků různých skupin mezi ročníky a kapacity personální.

 

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH KONZULTAČNÍCH HODIN

 

Den

Ročník

 

              

 

Úterý

6. ročník

09. 06. 2020

16. 06. 2020

23. 06. 2020

Středa

7. ročník

10. 06. 2020

17. 06. 2020

24. 06. 2020

Čtvrtek

8. ročník

11. 06. 2020

18. 06. 2020

25. 06. 2020

Pondělí 9. ročník xxx 15.6. 2020 22. 6. 2020

Informace o vydáná vysvědčení bude doplněna později.

Jednotlivé třídy budou třídními učiteli rozděleny do neměnných skupin A a B, které budou v určený den ve škole pravděpodobně takto: skupina A od 8:05 do 9:35 hodin  a skupina B od 10:10 do 11:40 hodin. Třídní učitelé vám oznámí na e-mailové adresy uvedené v dotazníku, do které skupiny bude vaše dítě vřazeno.

Formulář zájmu rodičů o konzultační hodiny se nachází  ZDE. Žáci před prvním vstupem do školy odevzdají čestné prohlášení. Bez tohoto podepsaného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy školy.

Roušky budou povinné při pobytu ve společných prostorách školy. V učebnách o jejich použití rozhodne vyučující. Maximální počet žáků ve skupině je 15, budou sedět po jednom v lavici. Stravování ve školní jídelně nebude umožněno.

Bezpečnostní informace pro žáky ZDE.

Další informace budou poskytovány průběžně.

Chomutov 2020-05-28                                                 

 

Miloš Zelenka

ředitel školy