Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Vážení rodiče, milí žáci,                                                                                             blíží se termín rozhodnutí - jakou střední školu vyprat?

Pokud potřebuje bližší informace o středních školách, pak je najdete na webových stánkách příslušných škol, dále pak při dnech otevřených dveří a katalogu školství. S informacemi o pracovním zařazení na trh práce disponují úřady práce, které vám je poskytnou. Další informace o průběhu celého přijímacího řízení a letáčky škol naleznete v následujících přílohách. Pokud potřebuje poradit, kontaktujte mne na emailu monika.margiticova@12zscv.cz.

Monika Margitičová

 

  • přihlášku na střední školu obdrží žáci ve škole 29.1.2016
  • přihlášku je potřeba podat na SŠ nejpozději do 15.3.2016

 

  • 15.3. obdrželi žáci 9. ročníků ZÁPISOVÉ LÍSTKY + pokyn k jejich odevzdání v dubnu 2016
  • 7. ročníky si vyzvednou ZÁPISOVÉ LÍSTKY po obdržení informace o přijetí na SŠ

 

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 2016 ( i otázky a odpovědi)

 

ILUSTRAČNÍ TEST ČJ

ZÁZNAMOVÝ LIST ČJ

VYPLNĚNÝ ZÁZNAMOVÝ LIST ČJ

ILUSTRAČNÍ TEST- KLÍČ ČJ

 

ILUSTRAČNÍ TEST MATEMATIKA

ZÁZNAMOVÝ LIST MATEMATIKA

VYPLNĚNÝ ZÁZNAMOVÝ LIST MATEMATIKA

ILUSTRAČNÍ TEST- KLÍČ MATEMATIKA

 

SOUBOR TYPOVÝCH ÚLOH ČESKÝ JAZYK

SOUBOR TYPOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA