Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé naší školy, s hrdostí Vám oznamujeme, že už známe vítězný návrh pro náš školní merch a společně se Schools United otevíráme školní e-shop, kde si můžete vybrat z více než 50 produktů. Tak neváhejte a objednávejte ZDE

Bližší info naleznete v přehledu akce.

 

Výběrové řízení

K O N K U R S
Rada statutárního města Chomutova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti
Ke konkursnímu řízení je nutno doložit tyto doklady:
• přihlášku s uvedením adresy, datové schránky nebo adresy elektronické pošty, na kterou bude
odeslána pozvánka
• doklady o získání odborné kvalifikace (v případě vysokoškolského vzdělání předložit diplom
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a
skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2
měsíců
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Přihláška, životopis, koncepce rozvoje školy a souhlas se zpracováním osobních údajů je nutné
vlastnoručně podepsat.
Všechny doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na konkursním řízení vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je v souladu s ustanovením § 166 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2024.
Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy.
Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Konkurs – ZŠ Chomutov, Akademika
Heyrovského – neotvírat“ zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. dubna 2024
do 12:00 hodin na adresu Magistrát města Chomutova, Odbor školství, Zborovská 4602, 430 28
Chomutov (nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě),
nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602,
430 28 Chomutov.

 

----------------------------------------------------------------------

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AKTUÁLNÍ

Ředitel Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu určitou

učitel/učitelka fyziky, informatiky, německého jazyka, anglického jazyka

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost cizího jazyka alespoň na úrovni B2

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • doklady:
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Průvodní dopis s požadovanými dokumenty zašlete na adresu zdejší školy/případně e-mailem řediteli školy (reditel@12zscv.cz) do 30. května 2022.

Plánovaný nástup: 1. září 2022

Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy

Chomutov 2019-07-01


Archiv:

PRACOVNÍ MÍSTO ASISTENTA PEDAGOGA k 1. 9. 2017

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Do naší základní školy hledáme asistenta pedagoga na poloviční úvazek. Požadovaná kvalifikace - kurz asistenta pedagoga nebo vzdělání v pedagogickém oboru.
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání
 • 1. 9. 2017

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

 • základní vzdělání
 • středoškolské bez maturity
 • středoškolské s maturitou

Vzdělání v oboru

 • pedagogika/zahájení kurzu pro asistenty pedagoga

Jazykové znalosti

 • Český jazyk - Expert (C2)

Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Zelenka


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AKTUÁLNÍ

Ředitel Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

učitel/učitelka I. stupně základní školy

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb.
 • výhodou znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • doklady:
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Průvodní dopis s požadovanými dokumenty zašlete na adresu zdejší školy/případně e-mailem řediteli školy (reditel@12zscv.cz) do 30. března 2015.

Výběrové řízení proběhne do 20. dubna 2015, uchazeči budou osloveni e-mailem.

Plánovaný nástup: 1. září 2015 (resp. 25. srpna 2015)

Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy

Chomutov 2015-01-06


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ARCHIV

Výzvy k podávání nabídek na zhotovení prací/ dodávky zboží a služeb

Profil zadavatele - zveřejnění smluv nad 500.000,- Kč bez DPH

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
5
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
4
19
4
20
3
21
3
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy