Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé školy, zveme Vás na oslavy při příležitosti 50 let od založení naší školy, které se uskuteční 31. května 1. června. Úplný program naleznete na plakátu u události.

Organizace ŠD

Kontakt

Důležité! Odchody dětí jsou možné pouze mezi 13.00 – 13.30 hod. nebo až po 15.00 hod., aby nebyl narušován výchovný proces (vycházka, cílená práce).

Jednotlivá oddělení

Jednotlivá oddělení

Číslo oddělení

Vychovatelka

Třídy

1. oddělení

Bára Šveigerová

1.A

2. oddělení

Miroslava Pýchová

4. a 5. ročníky

3. oddělení

Ivana Novotná

1.B a 3.B (1. část)

4. oddělení

Anna Szabóová

2.A a 3.A

5. oddělení

Jana Jirásková

2.B a 3.B (2. část)

Režim školní družiny

Režim školní družiny

Čas

Činnost

6.00 – 7.45

Ranní ŠD (pro všechny přihlášené děti + děti přihlášené pouze na ráno), příchod dětí nejpozději do 7.30 hod.

11.40 – 12.00

Příchod dětí z vyučování, hygiena

12.00 – 13.00

Oběd, odpočinková činnost (četba, poslech pohádky, relax. cvičení)

13.00 - 13.30

Vyzvedávání dětí

13.30 – 15.00

Hlavní odpolední činnosti (venkovní program, zájmové výchovné činnosti)

15.00 – 16.30

Vyzvedávání dětí, zájmové kroužky, koncová služba

16.30

Ukončení činnosti ŠD

 • Rodiče přebírají děti ze školní družiny pouze v souladu s přihlašovacím lístkem, v mimořádných případech po písemném či telefonickém upozornění na jinou skutečnost.
 • Předávání dětí probíhá u šaten příslušných tříd v předávacích časech, v době 15.00 - 16.30 použijí rodiče k ohlášení odchodu dítěte telefonního hlásiče umístěného na zadní stěně vnější šatnové chodby a vyčkají příchodu svého dítěte.
 • Odchody dětí jsou možné pouze mezi 13.00 – 13.30 hod. nebo až po 15.00 hod., aby nebyl narušován výchovný proces (vycházka, cílená práce).
 • Žáci navštěvující školní družinu a zároveň zájmový kroužek budou po ukončení kroužku převedeni do družiny do doby uvedené na přihlašovacím lístku.

Režimová opatření

 • Zákonní zástupci přihlašují dítě vyplněním zápisního lístku, kde jsou časově vyznačeny odchody žáka a osoby, kterým je dítě předáváno. Zápisní lístek si vyzvedněte u p. vychovatelky a odevzdejte vyplněný zpět. Pokud budete chtít dítě ze školní družiny odhlásit, musíte vyplnit odhlášku v ŠD.
 • Zákonní zástupci platí úplatu za pobyt dítěte ve ŠD v stanoveném termínu, osobně předávají dítě vychovatelce v ranní družině, osobně si dítě přebírají po skončení ŠD (není-li odchod domluven jinak).
 • Zákonní zástupci omlouvají absenci přihlášeného dítěte, oznamují vychovatelce každou změnu týkající se docházky a kontaktů na zákonné zástupce, označí všechny osobní věci dítěte pro případ ztráty.

Formy činnosti

 • Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
 • Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety, různá vystoupení.
 • Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v takzvané koncové družině, kdy jsou slučována oddělení, i v období před odpoledním odchodem z ní.
 • Odpočinkové činnosti: klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Od 1.9.2014 se činnost naší družiny řídí schváleným ŠVP pro ŠD při ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.

Činnost školní družiny se řídí zvláštní vyhláškou č.74/2005 Sb..o zájmovém vzdělávání, a proto je pro ni zpracován samostatný dokument, který navazuje na ŠVP školy.

ŠVP školní družinyRoční plán ŠD společně s Řádem ŠD lze nalézt v položce Dokumenty školy.

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy