Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Zápis do prvních tříd 2023-2024

Vážení rodiče, milé děti,

končí poslední školkové prázdniny a v pondělí 4. září 2023 vás všechny rádi přivítáme v naší škole.

Sejdeme se před školou v 8.00, kde si vás převezmou vaše třídní paní učitelky. Je ovšem dobré vědět, do jaké třídy chodíte. Tak tady máte seznam žáků 1. ročníku.

Za všechny zaměstnance se na vás těší

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 

 

V pondělí 12. června 2023 v 16.00 hodin se konala schůzka s rodiči přijatých žáků. Zde se mohli dozvědět vše potřebné k nástupu do 1. ročníku:

 1. Představení třídních učiteleka a vychovatelek školní družiny
 2. Přihlášky do školní družiny ( k vyplnění na podatelně)
 3. Přihlášky do školní jídelny (k vyplnění na podatelně)
 4. Seznam pomůcek, které jako škola pořídíme dětem.
 5. Seznam věcí, které by měla zajistit rodina. 

Přeji všem aktivní prázdniny a těším se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi                       v pondělí 4. září 2023 v 8.00 před budovou naší školy.

Chomutov 2023/06/26

Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K zápisu do naší školy jsme obdrželi 65 žádostí, z toho 13 o odklad povinné školní docházky a 52 přijetí k základnímu vzdělávání. Před ukončením správního řízení oznámil jeden žadatel přijetí na jinou školu.

Z tohoto důvodu ředitel školy rozhodl o přijetí všech zbývajících 51 žadatelů s očekáváním přijetí i na jiné školy u několika z nich. Předpokládáme, že k 1. září 2023 otevřeme dvě třídy po  22 - 24 dětech. 

 1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - ZDE 
 2. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bude zasláno žadatelům po doložení všech dokladů. 

Žádáme rodiče dětí přijatých na jiné školy, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili v kanceláři (marie.pulakova@12zscv.cz).

V pondělí 12. června 2023 v 16.00 hodin se sejdeme na schůzce s rodiči přijatých žáků.

Přeji všem nadějné jaro a láskyplný máj.

Chomutov 2023/04/21

Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kontakty, na nichž se nás můžete ptát, vždy Vám rádi odpovíme:

Co udělat před zápisem:

 • rozhodněte se pro školu, která bude pro vaše dítě nejvhodnější
 • pokud se rozhodnete pro naši školu, přečtěte si informace k zápisu na webových stránkách školy
 • od 5.4.2023 si na webových stránkách školy zarezervujte termín a čas, kdy se svým dítětem přijdete do školy k zápisu, zároveň na webové stránce vyplníte žádost o přijetí k povinné školní docházce, nebo žádost o odklad včetně údajů o dítěti a zákonných zástupcích
 • dostavíte se k zápisu v termínu vaší rezervace
 • k zápisu s sebou přinesete RODNÝ LIST DÍTĚTE, DOKLAD O BYDLIŠTI DÍTĚTE (občanský průkaz, záznam z matriky) a vytištěnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ (v rezervačním emailu obdržíte odkaz na "Přihláška ke studiu na naší škole", v přihlášce zaškrtnete žádost o přijetí.)
 • pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, pak s sebou přineste ještě navíc DOPORUČENÍ ODKLADU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU a DOPORUČENÍ ODKLADU PEDIATREM NEBO LÉKAŘEM SPECIALISTOU a VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST O ODKLAD
 • konzultace ke školní zralosti dítěte je možná ve dnech zápisu s Mgr. Potrebuješovou – speciální pedagog, v čase  14.00-17.00h

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K ZÁPISU     

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte
 • vytištěná žádost o přijetí (v rezervačním emailu obdržíte odkaz na "Přihláška ke studiu na naší škole", v přihlášce zaškrtnete žádost o přijetí.)                                                                                             

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • rodný list dítěte
 • doporučení odkladu pedagogicko-psychologickou poradnou
 • doporučení odkladu pediatrem nebo lékařem specialistou
 • vytištěná žádost o odklad

 

Ke stažení:

Termín zápisů do ZŠ 

Termín zápisů do ZŠ - UKR 

Školské obvody

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku 

Školní zralost, aneb co by dítě mělo umět při nástupu do školy 

Desatero prvňáčka 

 

 

 

těšíme se na vás


          CO NABÍZÍME ?           „U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE“

 • kvalitní vzdělávání v pohodové atmosféře; dlouhodobě stabilizovaný a ERUDOVANÝ SBOR PEDAGOGŮ s pozitivním přístupem k žákům a ochotou vést je klikatými cestami poznávání až do 9.ročníků
 • vynikající vybavení ICT technikou a interaktivními tabulemi i ve školní družině, užívání sad Ipadů ve výuce,  ŠIROKÝ ROZVOJ ICT DOVEDNOSTÍ
 • TELEVIZNÍ STUDIO-školní dětská televize, natočila už 3 školní filmy (byly promítány v městském kině),  reportéři = televizní tým žáků dětské televize připravuje reportáže z aktuálního dění, které jsou vysílány každé pondělí, spolupracuje s ČESKOU TELEVIZÍ, kde se účastní natáčení v Praze
 • VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA již od 1. ročníku, rozvoj jazykových schopností i formou projektových dnů (např. DEN JAZYKŮ) a pobytů v zahraničí, je využívána zcela nová moderní jazyková učebna zkolaudovaná v listopadu 2022 , dělení tříd na malé skupiny u jazyků, které umožňují lepší adaptaci na jazyk, předmět konverzace v anglickém jazyce k rozvoji mluveného slova
 • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ-psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, logopedický asistent, výchovný poradce – nadstandartní podpora inkluzivního vzdělávání, logopedická péče ve spolupráci s SPC Měcholupy, prevence neúspěšnosti žáků. V rámci kompetencí psychologa probíhá sociometrická prevence, profi vyšetření, krizové intervence kolektivů, psychologická osvěta, práce s žáky s psychickými obtížemi. Zapojení do preventivních programů ve spolupráci s metodikem prevence pro město Chomutov
 • PLAVECKÝ VÝCVIK 2.+3.ročníků v AQUA centru
 • ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ zaměřených na atletiku/ významná umístění žáků školy v celostátním zápolení OVOV
 • sportovně OZDRAVNÉ A STMELOVACÍ POBYTY v krásném prostředí s podporou třídních kolektivů
 • prohlubování lidových tradic, rozvoj empatického vnímání a chování, zapojení do výtvarných soutěží
 • specializovaná učebna výtvarné výchovy a KERAMICKÁ DÍLNA
 • nově zrekonstruované a moderně vybavené ŠKOLNÍ DÍLNY, k rozvoji technických dovedností žáků
 • 5 oddělení ŠKOLNÍ DRUŽINY, ranní ŠD od 6,00; odpolední do 16,30 hodin
 • NEJMODERNĚJŠÍ ŠKOLNÍ KUCHYŇ v Chomutově-podporujeme zdravé vaření  
 • blízkost DDM – výborné zázemí pro rozvoj mimoškolních dovedností a aktivit
 • biotopová zahrada, venkovní učebna, multifunkční hřiště – plán dokončení rok 2025

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy