Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

HEY! Pojď s námi kolem světa: a) Formulář ZDE, b) vyzva@12zscv.cz 

Zápis do prvních tříd 2023-2024

K zápisu do naší školy jsme obdrželi 65 žádostí, z toho 13 o odklad povinné školní docházky a 52 přijetí k základnímu vzdělávání. Před ukončením správního řízení oznámil jeden žadatel přijetí na jinou školu.

Z tohoto důvodu ředitel školy rozhodl o přijetí všech zbývajících 51 žadatelů s očekáváním přijetí i na jiné školy u několika z nich. Předpokládáme, že k 1. září 2023 otevřeme dvě třídy po  22 - 24 dětech. 

 1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - ZDE 
 2. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bude zasláno žadatelům po doložení všech dokladů. 

Žádáme rodiče dětí přijatých na jiné školy, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili v kanceláři (marie.pulakova@12zscv.cz).

V pondělí 12. června 2023 v 16.00 hodin se sejdeme na schůzce s rodiči přijatých žáků.

Přeji všem nadějné jaro a láskyplný máj.

Chomutov 2023/04/21

Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kontakty, na nichž se nás můžete ptát, vždy Vám rádi odpovíme:

Co udělat před zápisem:

 • rozhodněte se pro školu, která bude pro vaše dítě nejvhodnější
 • pokud se rozhodnete pro naši školu, přečtěte si informace k zápisu na webových stránkách školy
 • od 5.4.2023 si na webových stránkách školy zarezervujte termín a čas, kdy se svým dítětem přijdete do školy k zápisu, zároveň na webové stránce vyplníte žádost o přijetí k povinné školní docházce, nebo žádost o odklad včetně údajů o dítěti a zákonných zástupcích
 • dostavíte se k zápisu v termínu vaší rezervace
 • k zápisu s sebou přinesete RODNÝ LIST DÍTĚTE, DOKLAD O BYDLIŠTI DÍTĚTE (občanský průkaz, záznam z matriky) a vytištěnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ (v rezervačním emailu obdržíte odkaz na "Přihláška ke studiu na naší škole", v přihlášce zaškrtnete žádost o přijetí.)
 • pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, pak s sebou přineste ještě navíc DOPORUČENÍ ODKLADU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU a DOPORUČENÍ ODKLADU PEDIATREM NEBO LÉKAŘEM SPECIALISTOU a VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST O ODKLAD
 • konzultace ke školní zralosti dítěte je možná ve dnech zápisu s Mgr. Potrebuješovou – speciální pedagog, v čase  14.00-17.00h

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K ZÁPISU     

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte
 • vytištěná žádost o přijetí (v rezervačním emailu obdržíte odkaz na "Přihláška ke studiu na naší škole", v přihlášce zaškrtnete žádost o přijetí.)                                                                                             

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • rodný list dítěte
 • doporučení odkladu pedagogicko-psychologickou poradnou
 • doporučení odkladu pediatrem nebo lékařem specialistou
 • vytištěná žádost o odklad

 

Ke stažení:

Termín zápisů do ZŠ 

Termín zápisů do ZŠ - UKR 

Školské obvody

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku 

Školní zralost, aneb co by dítě mělo umět při nástupu do školy 

Desatero prvňáčka 

 

 

 

těšíme se na vás


          CO NABÍZÍME ?           „U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE“

 • kvalitní vzdělávání v pohodové atmosféře; dlouhodobě stabilizovaný a ERUDOVANÝ SBOR PEDAGOGŮ s pozitivním přístupem k žákům a ochotou vést je klikatými cestami poznávání až do 9.ročníků
 • vynikající vybavení ICT technikou a interaktivními tabulemi i ve školní družině, užívání sad Ipadů ve výuce,  ŠIROKÝ ROZVOJ ICT DOVEDNOSTÍ
 • TELEVIZNÍ STUDIO-školní dětská televize, natočila už 3 školní filmy (byly promítány v městském kině),  reportéři = televizní tým žáků dětské televize připravuje reportáže z aktuálního dění, které jsou vysílány každé pondělí, spolupracuje s ČESKOU TELEVIZÍ, kde se účastní natáčení v Praze
 • VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA již od 1. ročníku, rozvoj jazykových schopností i formou projektových dnů (např. DEN JAZYKŮ) a pobytů v zahraničí, je využívána zcela nová moderní jazyková učebna zkolaudovaná v listopadu 2022 , dělení tříd na malé skupiny u jazyků, které umožňují lepší adaptaci na jazyk, předmět konverzace v anglickém jazyce k rozvoji mluveného slova
 • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ-psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, logopedický asistent, výchovný poradce – nadstandartní podpora inkluzivního vzdělávání, logopedická péče ve spolupráci s SPC Měcholupy, prevence neúspěšnosti žáků. V rámci kompetencí psychologa probíhá sociometrická prevence, profi vyšetření, krizové intervence kolektivů, psychologická osvěta, práce s žáky s psychickými obtížemi. Zapojení do preventivních programů ve spolupráci s metodikem prevence pro město Chomutov
 • PLAVECKÝ VÝCVIK 2.+3.ročníků v AQUA centru
 • ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ zaměřených na atletiku/ významná umístění žáků školy v celostátním zápolení OVOV
 • sportovně OZDRAVNÉ A STMELOVACÍ POBYTY v krásném prostředí s podporou třídních kolektivů
 • prohlubování lidových tradic, rozvoj empatického vnímání a chování, zapojení do výtvarných soutěží
 • specializovaná učebna výtvarné výchovy a KERAMICKÁ DÍLNA
 • nově zrekonstruované a moderně vybavené ŠKOLNÍ DÍLNY, k rozvoji technických dovedností žáků
 • 5 oddělení ŠKOLNÍ DRUŽINY, ranní ŠD od 6,00; odpolední do 16,30 hodin
 • NEJMODERNĚJŠÍ ŠKOLNÍ KUCHYŇ v Chomutově-podporujeme zdravé vaření  
 • blízkost DDM – výborné zázemí pro rozvoj mimoškolních dovedností a aktivit
 • biotopová zahrada, venkovní učebna, multifunkční hřiště – plán dokončení rok 2025

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
1
4
1
5
4
6
2
7
2
8
2
9
3
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
31
2
1 2 3 4

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy