Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé školy, zveme Vás na oslavy při příležitosti 50 let od založení naší školy, které se uskuteční 31. května 1. června. Úplný program naleznete na plakátu u události.

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021 - 2022

SEZNAMY TŘÍD ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU 

 

Milí prvňáci,

po vašich posledních mateřinkových prázdninách se na vás těšíme my pedagogové i vaši starší kamarádi dne 1. září 2021 v 8.00. Sejdeme se všichni před budovou školy a pak se po jednotlivých třídách odebereme do učeben. Můžete s sebou vzít dvě dospělé osoby, aby vás v tento slavnostní den doprovodily.

Ostatní se mohou podívat na přímý přenos od vašich starších spolužáků: 

TAKŽE HURÁ DO ŠKOLY.

Za všechny zaměstnance

Miloš Zelenka

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S PEDAGOGY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

dne 21. 6. 2021 v čase 16.00 - 17.00 se uskutečnila informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků vás seznámily se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy. Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde:

Co koupit a co dostaneme?

Info ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihláška ke stravování

Přihláška do školní družiny - odevzdejte do 31.8.2021 na podatelně školy

 

Seznamy tříd budou vyvěšeny na webu školy a veřejném místě dne 30. srpna 2021. Děkujeme, že neoslovujete vedení školy s preferencí výběru třídní učitelky.

 

Přivítáme Vás i Vaše děti 1. září 2021 v 8.00 před budovou školy, zároveň vám nabízíme prohlídku virtuální, vyrobenou v našem televizním studiu.

 

STAV ZÁPISU 2021 

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste opět v tak hojném počtu projevili zájem o vzdělávání svého dítěte v naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme vyhovět všem zájemcům.

Celkem bylo podáno 69 přihlášek, z toho 6 žádostí o odklad.

Přijato před losováním dle kritérií 44 uchazečů (trvalý pobyt ve spádové oblasti, sourozenec na škole). Losováním bylo vybráno 8 uchazečů, 11 dětí nebude přijato.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby případný nezájem o naši školu oznámili neprodleně v kanceláři (marie.pulakova@12zscv.cz), čímž se uvolní místo pro neúspěšné žadatele.

Děkujeme za pochopení a solidaritu.

 

Záznam losování

 

1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - vyvěšeno na úřední vývěsce a ZDE  dle veřejného kódu přihlášky.  Vydáním rozhodnutí o přijetí jsme zcela zaplnili kapacitu školy k 1. 9. 2021. 

2. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ - zákonní zástupci byli vyzváni k nahlédnutí do spisu ZDE, převzetí Rozhodnutí o nepřijetí možno od 14. 5. 2021. Přetrvávající zájem ohlaste v kanceláři školy (marie.pulakova@12zscv.cz), za přijaté, kteří se rozhodli pro jinou školu.

3. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bude zasláno žadatelům do 30 dnů od zápisu po doložení potřebných podkladů (doporučení PPP + lékaře).

Chomutov 2020_04_30

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zápisy do 1. ročníku proběhnou elektronicky v tomto stanoveném  termínu:

1. 4. 2021 – 30. 4. 2021

Elektronická přihláška

 

Pro děti:

 • narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
 • s odkladem povinné školní docházky (1. 9. 2013 – 31. 8. 2014)

 

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022:

1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2. Pokud je to možné, preferujeme podání žádostí také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, tedy jejím zasláním do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Údaje v žádosti budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list, občanský průkaz rodiče) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.V případě zaslání dokladů do datové schránky budou ověřeny okamžitě.

3. Pokud zaslání není možné, lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech:

14. 4. - 15. 4. 2021, v době 8.00 - 12.00 hod

Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty v případě nejasností:

 • Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele poveřená vedením zápisu

       /monika.margiticova@12zscv.cz/ 

 • Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

       /reditel@12zscv.cz, telefon: 777 948 196/

 • /zápis@12zscv.cz /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROK ZA KROKEM k zápisu:

1. Řádně si promyslete, o jakou školu máte skutečně zájem. Naše škola přijme všechny děti z našeho spádového obvodu, další v souladu s pravidly, viz níže.

2. Rozhodnete-li se pro naši školu, vyplňte prosím, v termínu od 1. 4.- 30. 4. 2021 - po spuštění registračního systému elektronickou přihlášku.

Elektronická přihláška  ( 1. 4. 2021, 00:01  - 30. 4. 2021, 12:00)

V této přihlášce hlavně správně zatrhněte, zda žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání, či zda žádáte o odklad.

3. Po vyplnění a správném odeslání elektronické přihlášky do našeho systému vám přijde na vámi uvedený e-mail VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ KÓD (na vytištěné přihlášce je to sedmimístné číslo vlevo dole, v případě opravy platí kód poslední verze), pod nímž bude vaše dítě evidováno a zveřejněno na veřejné vývěsce v seznamu přijatých.

4. Tento formulář - přihlášku se žádostí - vytiskněte, nebo převeďte do formátu pdf. a doručte na naši adresu s vaším podpisem:

 • datová schránka:  9cuda6n (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem) 
 • e-mail: zapis@12zscv.cz (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem)
 • poštou (vytištěný formulář s vlastnoručním podpisem)
 • osobně 14. 4. - 15. 4., v době 8.00 - 12.00 (vytištěný s vlastnoručním podpisem)
 • formulář v tištěné podobě (přihlášku se žádostí) můžete též vyzvednout v kanceláři školy ve dnech  14. 4. - 15. 4., v době 8.00 - 12.00 hod

 

5. Škola všem žádostem přidělí čísla jednací, seřadí dle kritérií a postoupí případnému losování (mimoobvodové děti, možná sourozenci). Celkový počet přijatých bude 52 žáků.

6. Losování v souladu s doporučením MŠMT proběhne dne 30. dubna 2021 v 15.00 v přímém televizním přenosu, viz rok 2020 ZDE.

7. Následně ředitel školy zveřejní seznam kódů přijatých 52 dětí na veřejné vývěsce.  Nepřijatí žadatelé budou vyzváni k převzetí Rozhodnutí o nepřijetí s možností nahlédnutí do spisu vedeném k zápisu - ZDE

 

Jak na odklad povinné školní docházky?

 • v elektronické přihlášce zaškrtněte, že žádáte o odklad povinné školní docházky (PŠD)
 • k žádosti o odklad, je nutné při zápisu přiložit:                                                                     1. zprávu školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) s doporučením odkladu    2. doporučení odkladu od pediatra nebo lékaře specialisty

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2020 musí přihlásit dítě k zápisu. Ve formuláři zatrhne kolonku "dítě po odkladu."

 

Zákonný zástupce předloží k ověření :

° OBČANSKÝ PRŮKAZ  (nebo doklad o trvalém bydlišti ve spádovém obvodu)   

° RODNÝ LIST DÍTĚTE (příp. doklad o tom, že je dítě v jeho péči, není-li zák. zástupce - rodič).

 

 

Ke stažení :

DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ K ZÁPISŮM DO PRVNÍCH TŘÍD

MŠMT - INFORMACE K ZÁPISŮM

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZŠ CHOMUTOV, AK. HEYROVSKÉHO  PRO ŠK. ROK 2021 

ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ

PLAKÁT ZŠ

CO MÁ KAŽDÝ ŠKOLÁK UMĚT UŽ Z DOMOVA

DESATERO PRVŇÁČKA 

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ŠKOLY

 

INFORMACE PRO DĚTI CIZINCŮ / INFORMATION FOR FOREIGNERS:

 

 

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy