Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

VYROVNÁNÍ PŘEPLATKŮ A NEDOPLATKŮ ZA ŠD - ŠK. ROK 2020 / 21

Vážení rodiče,
vzhledem k distanční a rotační výuce byly přepočítány poplatky za školní družinu. Přeplatky Vám budou vráceny na účet. Pokud někde došlo k nedoplatku, budete o jeho výši informováni prostřednictvím příslušné vychovatelky (informace bude uvedena v Družínku). Případný nedoplatek, prosím, uhraďte na účet školy nejpozději do 25. 6. 2021 - číslo účtu 9532441/ 0100 ,  variabilní symbol 200 . Děkujeme.

Chomutov 20. 5. 2021

 

 

POKYN  ŘEDITELE ŠKOLY

k hrazení úplaty za zájmové vzdělávání v roce 2021 (školní družinu) 

Vzhledem k přijetí mimořádných opatření nařízených vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, byla činnost školní družiny pozastavena nebo omezena.

V důsledku toho vznikly u některých žáků přeplatky za činnost školní družiny. Tyto přeplatky nebyly vráceny při vyúčtování na konci roku 2020. 

V souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání §11, budou tyto prostředky převedeny do prvního pololetí r. 2021. V okamžiku kdy všichni žáci nastoupí do školní družiny, bude  tato částka vrácena na účet, z něhož byla uhrazena.

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

Chomutov 2021-04-29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 12.4.2021 fungují z důvodu opatření MZČR v rámci COVID 19 po přechodnou dobu každý týden 3. oddělení ŠD v  době 6.00 - 7.40 hod a odpoledne do 16.30hod.. Liché týdny pro žáky 1.A, 2.B, 3.A. Sudé týdny pro žáky 1.B, 2.A, 3.B. 

Rozpis vychovatelek od 12.4.2021 naleznete ZDE .

 

 

Od 4.1. 2021 fungují z důvodů opatření MZČR  v rámci COVID-19 po přechodnou dobu  pouze 2. oddělení ŠD pro 1. ročníky v době 6.00-7.40hod a odpoledne do 16.30hod.Rozpis vychovatelek od 4.1..naleznete ZDE.

.

 

Od 30.11.2020 z důvodů opatření MZČR  v rámci COVID-19 funguje po přechodnou dobu   6.oddělení ŠD pro žáky 1.-3. ročníků. Ranní ŠD 6.00-7.40hod, odpolední družina - začátek dle rozvrhu žáků - do 16.30hod. Rozpis vychovatelek od 30.11.naleznete ZDE. Rozpis vychovatelek od 15.12 naleznete ZDE

 

 

Od 18.11. do 30.11.2020 fungují z důvodů opatření MZČR  v rámci COVID-19 po přechodnou dobu  pouze 2. oddělení ŠD pro 1. ročníky v době 6.00-7.40hod a odpoledne do 16.30hod.

 

 

PŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2020/ 2021

Pro školní rok 2020 – 2021 přijímáme závazné přihlášky do školní družiny. Máte-li zájem o zajištění této služby, vyplňte prosím příhlášku, odlište požadavek ranní a celodenní docházky a vyznačte předpokládanou dobu odchodu ze školní družiny.

Tento podepsaný formulář odevzdejte nejpozději do 31.8.2020 v podatelně školy. Prioritně budou do školní družiny vřazeny děti mladšího věku (od I. ročníku výše).

Otevírací doba PODATELNY:   7.00 - 14.30

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upozornění pro rodiče žáků 1. až  3. tříd

Vzhledem k omezenému provozu školy ve dnech 23.10. + 24.10.  z důvodu vyhlášení volna ředitele školy je omezen i provoz školní družiny.

ŠD zajišťuje provoz jen pro žáky, jejichž rodiče nahlásili předem zájem  o tuto službu do 17.10. 2018 / viz webové stránky školy - Aktuálně /.

Ve dnech 25.10 - 26.10. je / po vyhodnocení zájmu ze strany rodičů/ školní družina uzavřena.

 

 

PŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

 

Vážení rodiče,

byť se pomalu nachyluje konec školního roku 2017 – 2018, my již připravujeme organizaci školního roku nového. Pro školní rok 2018 – 2019 přijímáme závazné přihlášky do školní družiny již letos v červnu. Máte-li tudíž zájem o zajištění této služby, vyplňte prosím níže přiloženou příhlášku, odlište požadavek ranní a celodenní docházky a vyznačte předpokládanou dobu odchodu ze školní družiny.

Tento podepsaný formulář odevzdejte od 22. června do 29. června 2018 v podatelně školy. Prioritně budou do školní družiny vřazeny děti mladšího věku (od I. ročníku výše).

Otevírací doba PODATELNY:   7.00 - 14.30

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemnou dovolenou.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2018 /2019

Chomutov 2018-06-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,

uděluje ředitel školy z organizačních důvodů 30. dubna a 7. května 2018

volné dny pro žáky školy.

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE V TĚCHTO DNECH PŘERUŠENA

Ředitel školy vyhodnotil zájem a po projednání se zřizovatelem i vyhodnocením ekonomické rentability přerušuje provoz školní družiny.

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2017 / 2018

 

Vážení rodiče,

byť se pomalu nachyluje konec školního roku 2016 – 2017, my již připravujeme organizaci školního roku nového. Pro školní rok 2017 – 2018 přijímáme závazné přihlášky do školní družiny již letos v červnu. Máte-li tudíž zájem o zajištění této služby, vyplňte prosím níže přiloženou příhlášku, odlište požadavek ranní a celodenní docházky a vyznačte předpokládanou dobu odchodu ze školní družiny.

Tento podepsaný formulář odevzdejte od 22. června do 29. června 2017 v podatelně školy. Prioritně budou do školní družiny vřazeny děti mladšího věku (od I. ročníku výše).

Otevírací doba PODATELNY:   7.00 - 14.30

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemnou dovolenou.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

 

Chomutov 2017-06-19

Přihláška do školní družiny pro šk. rok 2017/18

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. jsme provedli průzkum zájmu o provoz školní družiny ve dnech 26. - 27. října 2016. 

Ředitel školy vyhodnotil zájem a po projednání se zřizovatelem i vyhodnocením ekonomické rentability přerušuje po dobu podzimních prázdnin 2016 provoz školní družiny.

Provoz školní jídelny bude během podzimních prázdnin též přeručen.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍPRAVA ŠKOLNÍHO ROKU 2016 / 2017

Vážení rodiče,

byť se pomalu nachyluje konec školního roku 2015 – 2016, my již připravujeme organizaci školního roku nového. Pro školní rok 2016 – 2017 přijímáme závazné přihlášky do školní družiny již letos v červnu. Máte-li tudíž zájem o zajištění této služby, vyplňte prosím přiloženou ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, odlište požadavek ranní a celodenní docházky a vyznačte předpokládanou dobu odchodu ze školní družiny.

Tento podepsaný formulář odevzdejte do 28. června 2016 v podatelně školy. Prioritně budou do školní družiny vřazeny děti mladšího věku (od I. ročníku výše).

Otevírací doba PODATELNY:   7.00 - 15.00

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemnou dovolenou.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

 

Chomutov 2016-06-17

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní rok 2015 / 2016

Vážení rodiče, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. provádíme průzkum zájmu o provoz školní družiny ve dnech 29.-30. října 2015. 

Pokud máte zájem o docházku svého dítěte do školní družiny, oznamte tuto skutečnost zástupkyni ředitele Mgr. Monice Margitičové /monika.margiticova@12zscv.cz/.

TERMÍN: DO 27. ŘÍJNA 2015,  13.00 HODIN.

Ředitel školy objektivně vyhodnotí zájem s důrazem na ekonomickou rentabilitu provozu školní družiny a na těchto webových stránkách oznámí 27. října do 15.00 hodin rozhodnutí.

Provoz školní jídelny bude během podzimních prázdnin přeručen.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 

 

Zákonným zástupcům zájemců o docházky do školní družiny

Vážení rodiče,

zažádali jste o zařazení svého dítěte do školní družiny. Kapacita zařízení je od letošního září zvýšena na 150 žáků. K dnešnímu dni je však zcela zaplněna.

V současné době evidujeme ještě dvě žádosti, které můžeme uspokojit (v pořadí podání) až po odhlášení již přijatého žáka.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                  Mgr. Miloš Zelenka

                                                                                                       ředitel školy

3. září 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

byť se pomalu nachyluje konec školního roku 2014 – 2015, my již připravujeme organizaci školního roku nového. Pro školní rok 2015 – 2016 přijímáme závazné přihlášky do školní družiny již letos v červnu. Máte-li tudíž zájem o zajištění této služby, vyplňte prosím přiloženou ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, odlište požadavek ranní a celodenní docházky a vyznačte jasnou dobu odchodu ze školní družiny.

Tento podepsaný formulář odevzdávejte v termínu od 17. června (od 14.00) do 25. června 2015 v podatelně školy, kde bude zaznamenáno pořadí přijatých přihlášek. Prioritně budou do školní družiny vřazeny děti mladšího věku (od I. ročníku výše) a dle pořadí podaných přihlášek.

Otevírací doba PODATELNY:   7.00 - 15.00

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemnou dovolenou.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče.

Od  8. 6. 2015 nám fungují telefony do jednotlivých oddělení školní družiny.

Máme 4 oddělení školní družiny.

1.odd. p vychovatelka Richterová  V. - třídy  1. A +  2. B             telefon  družina č. 1

2.odd. p. vychovatelka Pýchová M.   -  třídy  1.B  + 2. C              telefon družina č.  2

3.odd. p. vychovatelka Heclová J.      -  třídy  1. C +  2. A             telefon družina č.  3

4.odd.  p. vychovatelka Szabóová A.  –třídy  3. A,B + 4.  A,B       telefon družina č. 4

 

V čase od 13.oo do 13.30 hod. jsou děti ve svých odděleních :

  tj. např. 1. oddělení  p. Richterová       telefon družina č.1

 

V čase od 15. oo hodin / konečná družina / jsou všechny děti  zařazené :

PO + ST + PÁ   odd. Heclová                 telefon družina č. 3

ÚT + ČT            odd. Richterová            telefon družina č. 1

 

Děkujeme za spolupráci. Vychovatelky školní družiny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014

Zákonným zástupcům zájemců o docházky do školní družiny

Vážení rodiče,

zažádali jste o zařazení svého dítěte do školní družiny. Kapacita zařízení je 120 žáků, zájem však projevilo 134 rodičů žáků I. stupně.

Z tohoto důvodu jsem provedl výběr žáků dle kritérií, která zohledňují zejména věk dítěte a pořadí došlých žádostí..

Dočasný dohled nad nevřazenými žáky:

  1. Vašemu dítěti zajistí paní učitelky oběd  a dohled v době 11.40 - 13.00.
  2. Budete-li mít i nadále zájem o zařazení, učiníme tak v nejbližších měsících, kdy se odhlásí zařazené děti. Dle zkušeností z předchozích let se na podzim uvolní 3-4 místa. Evidenci vede zástupkyně ředitele Mgr. Monika Margitičová                              /monika.margiticova@12zscv.cz/.

 

Je nám líto, že jsme nemohli plně uspokojit Váš zájem, proto jsme Vám nabídli alternativu, která by nenechala Vašeho potomka na mrazu a dešti.

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci.

                                                                                                  Mgr. Miloš Zelenka

                                                                                                       ředitel školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče.
Paní vychovatelky školní družiny pro děti připravily  Vánoční posezení .
Děti už nosí dárky pro své kamarády , které si slavnostně předají  ve čtvrtek 19.12.2013 .
Paní vychovatelky Vás chtějí touto cestou poprosit, aby si děti  přinesly vánoční pečivo na pohoštění a ochutnávku. Společně si uvaříme vánoční čaj .
Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné svátky.
Paní vychovatelky  Richterová Vlasta, Pýchová Miroslava , Heclová Jitka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 21.12.2012 bude ukončen provoz školní družiny v 16.oo hodin.

Vychovatelky ŠD.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční dílnička
Dne 4. 12. 2012 se ve školní družině konala vánoční dílnička. Děti s rodiči zdobili perníčky a vyráběli svíčky z plátů včelího vosku. Výrobky si odnesly domů a mohou jimi obdarovat své příbuzné a kamarády.
Celá akce se vydařila a my děkujeme rodičům, že se dostavili v hojném počtu. Těšíme se na další společnou akci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče a prarodiče, děti ze školní družiny a  paní vychovatelky Vás srdečně zvou na předvánoční dílnu

Kdy?        dne 4.12.2012

Kde?       oddělení školní družiny

V kolik?   15.30 hodin

Co?          výroba a zdobení vánočních ozdob.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče a prarodiče, děti ze školní družiny a paní vychovatelky Vás srdečně zvou na zábavné odpoledne – klání ve společenské hře „ Člověče, nezlob se.“
Soutěžní dvojice budou tvořit děti a prarodič.
Kdy?       dne 13.12.2012

Kde?       oddělení školní družiny

V kolik ?      15.30 hodin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodiče, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. jsme provedli průzkum zájmu o provoz školní družiny ve dnech 25.-26. října 2012. 

Z důvodu nezájmu bude během podzimních prázdnin školní družina uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Vážení rodiče,
 
na začátku školního roku 2012/2013 jste zažádali o zařazení svého dítěte do školní družiny. Kapacita zařízení je 95 žáků, zájem však projevilo 108 rodičů žáků I. stupně.

Z tohoto důvodu jsem provedl výběr (zde) podle kritérií, která zohledňují jednak pracovní vytížení rodičů, jednak věk dítěte.

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden z rodičů čerpá rodičovskou dovolenou, nebo dítě již postoupilo do vyššího ročníku, nebylo možné Vašemu požadavku vyhovět
 
Budete-li mít i nadále zájem o zařazení, učiníme tak v nejbližších měsících, kdy se odhlásí zařazené děti.  Evidenci vede zástupkyně ředitele Monika Margitičová (monika.margiticova@12zscv.cz).

Je nám líto, že jsme nemohli plně uspokojit Váš zájem.
 

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci.

 
Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------