Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakt: jidelna@12zscv.cz

tel. č. 720 964 649

Elektronické přihlašování a odhlašování obědů ZDE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně 

 

Vážení rodiče,
v Edupage jste měli možnost se přihlásit do 29.8. 2022 na náhradní stravování po dobu
rekonstrukce naší ŠJ.

Pokud jste zadali:
ANO, po dobu rekonstrukce bude moje dítě docházet do ZŠ Hornická, ZŠ Kadaňská
bude Vaše dcera/syn přiřazen podle věku na určitou školu:
I.stupeň v doprovodu školní družiny na ZŠ Hornická + 1. třídy
II. stupeň samostatně na ZŠ Kadaňská od 13:30 - 14:00 hod na oběd číslo 1

Stravování bude poskytnuto od 5.9. do 9.9.2022.
1. - 2.9.2022 bude zkrácena výuka. Tyto dva dny není možnost stravování.
1.9. konec v 10:00
2.9. konec v 11:40 - 11:50

My se na Vás budeme těšit od 12.9.2022 v nové zrekonstruované ŠJ.
Děkuji za pochopení

Vedoucí ŠJ Jarabicová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milé děti,

od 1. září 2022 již nebude možné posílat peníze za stravné na hlavní účet školy, ale je třeba vše posílat (povolení inkasa, individuální platby atd.) na nový účet školní jídelny.

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. ZÁŘÍ 2022
č.ú. 123-8124490247/0100.
Variabilní symbol je čtyřmístné identifikační číslo (obdrželi jste od vedoucí školní jídelny).
Pokud si nepamatujete identifikační číslo ŠJ, napiště do zprávy pro příjemce: Příjmení, jméno, třída.

NEZAPOMEŇTE SI PROSÍM ZMĚNIT ÚDAJE PRO PLATBU STRAVENEK.
S největší pravděpodobností bychom v naší zrekonstruované jídelně měli vařit od 12. září 2022.


Děkujeme za pochopení a přejeme hezký zbytek léta.


Radka Jarabicová, vedoucí školní jídelny

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace pro rodiče prvňáčků- zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na každý nový školní rok 2022/2023 je nutné podat přihlášku (rozkliknout, vyplnit, vytisknout a podepsat zde -  přihlášku ) ke stravování. Nejlépe během měsíce června, kdy zanecháte vyplněnou a podepsanou přihlášku v sekretariátu školy a poslední srpnový týden v kanceláři ŠJ. Případně nahlásit změny (bankovní spojení apod.).

Inkaso se bude na základě přihlášky strhávat koncem měsíce srpna. Přihlášení žáci budou mít automaticky přihlášené obědy od září. Pokud si přejete obědy přihlásit jinak, připiště poznámku do přihlášky.

Žáci, kteří nemají podanou přihlášku, mají blokované stravné (obědy), do doby, dokud nebudou mít odevzdanou přihlášku ve ŠJ 

Ke zřízení souhlasu s inkasem potřebujete pouze číslo účtu školy 123-8124490247 /0100+ finanční limit pro děti je 850 Kč po zřízení souhlasu nahlásit číslo Vašeho účtu vedoucí školní jídelny. 

Finanční limit pro dospělé je 1000 Kč.

Vydávání obědů - POUZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH A PŘIHLÁŠENÝCH ČIPŮ.

Žáci kteří ukončili školní docházku, mají možnost vrátit čip do konce měsíce září daného školního roku.

Pokud žák zapomene čip doma a bude chtít vydat stravu, vydá vedoucí jídelny náhradní stravenku pro aktuální den pouze v čase 7.00 - 8.00.

Dále platí, že se strava hrazena inkasní platbou, je automaticky přihlášena, proto obědy nepřihlašujte. Pouze odhlašujte.

Ale pokud máte u svě banky zadán trvalý příkaz, pak je potřeba každý měsíc obědy přihlásit !!!!!!

Nepřihlášené a neuhrazené obědy, nebudou vydány !!!!

 

Ve školní jídelně nabízíme kartu k odběru dotované akce školní mléko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
 
 
naše školní jídelna je vybavena počítačovým systémem  bezkontaktních čipů. Obědy se objednávají a odhlašují prostřednictvím internetu.
 
Jak objednat, odhlásit a provést změnu:
1. Přes internet na adrese www.strava.cz - musíte se zaregistrovat osobně u vedoucí školní jídelny.
2. Děti, které mají čip, mohou provést změnu na speciálním terminálu u školní jídelny.
 
Podrobnější informace naleznete zde nebo v záložce Školní jídelna - Objednávání obědů přes internet.
 
 
 
 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
  • Na každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou je možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny a nebo vytisknout na stránkách školy.
  • V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy, číslo účtu).
  • Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod. ,v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky , emailem a nebo  pomocí terminálu na chodbě u ŠJ.
  • Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
  • Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně - obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní nepřítomnosti. Oběd bude vydán do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné odhlásit. Výdej oběda do jídlonosiče pouze od 11.00 do 11.30 hod.
  • Výdej oběda: 11,45 - 14,00 hodin 
  •  cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč, platí se hotově v kanceláři ŠJ. 
 
Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
Cena 1 oběda: 
 I.
7-10 let
29,- Kč
 II.
11-14 let
31,- Kč
 III.
nad 15 let
36,- Kč
 IV.
dospělí
40,- Kč
Věk žáka podle školního roku do 31.8.2015 Příklad: nar. 31.8.2004 - ve školním roce 2014/2015 - 11 let, již od září 2014 musí platit vyšší sazbu za oběd = 31,- Kč
  
Hotovostní prodej obědů (pouze ve výjmečných případech, měsíční platby)
 
 

 
V případě dotazu volejte:
ŠJ Ak. Heyrovského  - 720 964 649
e-mail: jidelna@12zscv.cz
 
kuchyne
   kuchyne
  
   mik