Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakt: jidelna@12zscv.cz

tel. č. 720 964 649

Elektronické přihlašování a odhlašování obědů ZDE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k platbám a výdeji obědů do jídlonosiče : 

preferujeme použít pouze bezhotovostní platbu

 • poštovní poukázkou,složením peněz na účet školy v Komerční bance , bankovním převodem, inkasem
 • odhlášení obědů je možné telefonicky ráno do 8 hod. 
 • odebrat oběd bude mít možnost pouze zákonný zástupce, který si přijde vyzvednout svého syna nebo dceru s respiračními příznaky ( rýma, kašel, dýchavičnost a jiné zdravotní problémy...)
 • v kanceláři školy nahlásí příchod 
 • oběd lze vyzvedout pouze první den nemoci ve ŠJ, vždy před a po výdeji obědů v době od 11.00 - 11.30 hod. a od 14.00 do 14.15 hod
 • při dodržení všech hygienických opatření. 
 • oběd bude vydán pouze do čistých vydezinfikovaných jídlonosičů

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Aktuálně !

Vážení rodiče,

S ohledem na zvýšení cen potravin a služeb dochází na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. od 1. 5. 2022 ke
změně ceny stravného.

Kategorie strávníků a ceny stravného platné od 1. 5. 2022:

I. ( 7 - 10 let)           29,- Kč
II. ( 11 - 14 let)        31,- Kč
III. ( 15 a více let)   36,- Kč
IV. ( dospělí )          40,- Kč

Prosím o nastavení nového limitu inkasa do 25. 4. 2022.
Nový limit inkasa pro děti je 850,- Kč a pro dospělé 1000,- Kč.

Radka Jarabicová
vedoucí školní jídelny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace pro rodiče prvňáčků- zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na každý nový školní rok 2022/2023 je nutné podat přihlášku ke stravování. Nejlépe během měsíce června, kdy zanecháte vyplněnou a podepsanou přihlášku v sekretariátu školy a poslední srpnový týden v kanceláři ŠJ. Případně nahlásit změny (bankovní spojení apod.).

Inkaso se bude na základě přihlášky strhávat koncem měsíce srpna. Přihlášení žáci budou mít automaticky přihlášené obědy od září. Pokud si přejete obědy přihlásit jinak, připiště poznámku do přihlášky.

Žáci, kteří nemají podanou přihlášku, mají blokované stravné (obědy), do doby, dokud nebudou mít odevzdanou přihlášku ve ŠJ 

Ke zřízení souhlasu s inkasem potřebujete pouze číslo účtu školy 9532441/0100+ finanční limit pro děti je 850 Kč po zřízení souhlasu nahlásit číslo Vašeho účtu vedoucí školní jídelny. 

Finanční limit pro dospělé je 1000 Kč.

Vydávání obědů - POUZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH A PŘIHLÁŠENÝCH ČIPŮ.

Žáci kteří ukončili školní docházku, mají možnost vrátit čip do konce měsíce září daného školního roku.

Pokud žák zapomene čip doma a bude chtít vydat stravu, vydá vedoucí jídelny náhradní stravenku pro aktuální den pouze v čase 7.00 - 8.00.

Dále platí, že se strava hrazena inkasní platbou, je automaticky přihlášena, proto obědy nepřihlašujte. Pouze odhlašujte.

Ale pokud máte u svě banky zadán trvalý příkaz, pak je potřeba každý měsíc obědy přihlásit !!!!!!

Nepřihlášené a neuhrazené obědy, nebudou vydány !!!!

 

Ve školní jídelně nabízíme kartu k odběru dotované akce školní mléko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
 
 
naše školní jídelna je vybavena počítačovým systémem  bezkontaktních čipů. Obědy se objednávají a odhlašují prostřednictvím internetu.
 
Jak objednat, odhlásit a provést změnu:
1. Přes internet na adrese www.strava.cz - musíte se zaregistrovat osobně u vedoucí školní jídelny.
2. Děti, které mají čip, mohou provést změnu na speciálním terminálu u školní jídelny.
 
Podrobnější informace naleznete zde nebo v záložce Školní jídelna - Objednávání obědů přes internet.
 
 
 
 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
 • Na každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou je možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny a nebo vytisknout na stránkách školy.
 • V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy, číslo účtu).
 • Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod. ,v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky , emailem a nebo  pomocí terminálu na chodbě u ŠJ.
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
 • Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně - obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní nepřítomnosti. Oběd bude vydán do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné odhlásit. Výdej oběda do jídlonosiče pouze od 11.00 do 11.30 hod.
 • Výdej oběda: 11,45 - 14,00 hodin 
 •  cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč, platí se hotově v kanceláři ŠJ. 
 
Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
Cena 1 oběda: 
 I.
7-10 let
29,- Kč
 II.
11-14 let
31,- Kč
 III.
nad 15 let
36,- Kč
 IV.
dospělí
40,- Kč
Věk žáka podle školního roku do 31.8.2015 Příklad: nar. 31.8.2004 - ve školním roce 2014/2015 - 11 let, již od září 2014 musí platit vyšší sazbu za oběd = 31,- Kč
  
Hotovostní prodej obědů (pouze ve výjmečných případech, měsíční platby)
 
 

 
V případě dotazu volejte:
ŠJ Ak. Heyrovského  - 720 964 649
e-mail: jidelna@12zscv.cz
 
kuchyne
   kuchyne
  
   mik