Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

 
Vědomostní soutěže a olympiády:
 
Matematická olympiáda, kat. 5. tříd - okresní kolo
Filip Fryš - 1. místo
Eliška Jorová, Klára Bystroňová - 2. - 7. místo
Matematická olympiáda, kat. 6. tříd - okresní kolo
Kateřina Fulierová - 4. - 6. místo
 
Matematický klokan
D. Nahodilová - 3. místo v kat. Cvrček
 
Pythagoriáda kat. 6
M. Štecher - 4. - 9. místo
 
Zeměpisná olympiáda, kat. 7. tříd - okresní kolo
Přemysl Hlaváček - 2. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. 9. tříd - okresní kolo
Jan Smítka - 6. místo
 
Olympiáda v angličtině, kat. 8. - 9. tříd - okresní kolo
Matěj Märc - 6. místo
Olympiáda v angličtině, kat. 6. - 7. tříd - okresní kolo
Lukáš Rynt - 4. místo
 
Olympiáda v němčině, kat. 8. - 9. tříd - okresní kolo
Sandra Ulmannová - 1. místo
Olympiáda v němčině, kat. 8. - 9. tříd - krajské kolo
Sandra Ulmannová - 2. místo
 
Jeronýmovy dny - angličtina
Kateřina Zapletalová - 1. místo
Matěj Märc - 2. místo
Jeronýmovy dny - němčina
Sandra Ulmannová - 1.místo
Klára Bittnerová - 2. místo
 
Den poezie - okresní kolo
Tereza Mistolerová - 1. místo
Kateřina Legnerová - 1. místo
Eunice Sojková - čestné uznání
 
Vědomostní soutěž 4x4x4 (SKKS)
žáci 6.A - 1. místo
4x4x4
 
Sportovní soutěže:
 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) - okresní kolo - 1. místo
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) - krajské kolo - 1. místo a postup do republikového finále
Atletický čtyřboj starší žákyně - okresní kolo - 1. místo družstvo
Atletický čtyřboj starší žákyně - krajské kolo - 2. místo družstvo
Atletický čtyřboj mladší žákyně - okresní kolo - 1. místo družstvo
Atletický čtyřboj mladší žákyně - krajské kolo - 5. místo družstvo
Atletický čtyřboj mladší žáci - okresní kolo - 1. místo družstvo
Atletický čtyřboj mladší žáci - krajské kolo - 1. místo družstvo
Basketbal mladší žákyně - okresní kolo - 1. místo družstvo
Basketbal mladší žákyně - krajské kolo - 3. místo družstvo
Přehazovaná mladší dívky - okresní kolo - 2. místo družstvo
Mikulášská laťka - 1. místo Michaela Miltnerová, Karolína Smítková, 2. místo Jan Veselý, 3. místo Eva Klegová, Karolína Buchalová, Jiří Kováč, 4. místo Štěpána Pajdičová, 5. místo Tereza Velčovská
Příkopská laťka - 1. místo Michaela Miltnerová
Gymplácká laťka - 2. místo Štěpána Pajdičová, 4. místo Jan Veselý, 5. místo Karolína Buchalová
Žákovská liga v malé kopané - okresní kolo - 3. místo
 
Cena ředitele školy
Jan Balšán
Tomáš Tesařík