Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

 
Vědomostní soutěže a olympiády:
 
Matematická olympiáda, kat. 5. tříd - okresní kolo
O. Novák - 6. - 7. místo
Matematická olympiáda, kat. 6. tříd - okresní kolo
Filip Fryš - 1. místo
Tereza Černá - 5. - 8. místo
Matematická olympiáda, kat. 8. tříd - okresní kolo
Filip Šlampa - 5. - 6. místo
 
Pythagoriáda kat. 6
Klára Bystroňová - 2. místo
Filip Fryš - 5. - 8. místo
Pythagoriáda kat. 7
Klára Bittnerová - 6. - 9. místo
 
Fyzikální olympiáda, kat. 9. tříd - okresní kolo
Tomáš Orlovský - 5. místo
Fyzikální olympiáda, kat. 8. tříd - okresní kolo
Filip Šlampa - 6. místo
 
Archimediáda kat. G
Filip Drexler, Petra Toušková - 4. místo
 
Zeměpisná olympiáda, kat. 8. tříd - okresní kolo
Přemysl Hlaváček - 1. místo
Zeměpisná olympiáda, kat. 8. tříd - krajské kolo
Přemysl Hlaváček - 2. místo
 
Olympiáda v angličtině, kat. 8. - 9. tříd - okresní kolo
Eliška Staňková - 7. místo
Olympiáda v angličtině, kat. 6. - 7. tříd - okresní kolo
Lukáš Rynt - 5. místo
Olympiáda v angličtině, kat. 4. - 5. tříd - okresní kolo
Magdaléna Králová - 4. místo
Kateřina Legnerová - 5. místo
 
Olympiáda v němčině, kat. 6. - 7. tříd - okresní kolo
Klára Bittnerová - 4. místo
 
Jeronýmovy dny - němčina
Klára Bittnerová - 1. místo
 
Den poezie - okresní kolo
Tereza Mistolerová - 1. místo
Markéta Prontekerová - 1. místo
Eliška Žáčková, Martin Balabán - čestné uznání
 
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
1. místo - družstvo 8.B
 
Vědomostní soutěž 4x4x4 (SKKS)
3. místo - družstvo 7.B
 
Chomutovský skřivánek
Nina Schwarzová - 1. místo
Laura Mašková - 2. místo
 
 
Sportovní soutěže:
 
Futsal - finále meziškolní ligy - 1. místo družstvo 8. a 9. tříd
 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV):
okresní kolo:
1. místo - Jan Zabystřan, Markéta Škorpilová, Kateřina Škvárová, Karolína Smítková, Lucie Šlampová, Petr Švehla
2. místo - Jakub Beck, Kateřina Zapletalová, Petr Kaják
3. místo - Anna Melnykovych
krajské kolo:
1. místo a postup do republikového finále - družstvo
1. místo - Jan Zabystřan, Markéta Škorpilová, Alice Svobodová, Anna Melnykovych, Petr Švehla, Eliška Doksanská
2. místo - Kateřina Zapletalová, Jan Ptáček, Lucie Šlampová
republikové finále:
2. místo - družstvo 8. tř.
1. místo - Jan Zabystřan
2. místo - Markéta Škorpilová
3. místo - Alice Svobodová
 
Nejlepší sportovec Chomutovska
1. místo - Jan Zabystřan
1. místo - Alice Svobodová
 
Cena ředitele školy
Aneta Čermáková