Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

SEZNAMY ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Vážení rodiče,

1. září jsme přivítali nové prvňáčky, jejichž seznam je zveřejněn ZDE.

Přejeme vám veselé vykročení do prvního školního roku vašeho potomka.

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

prvnacci

Fotografie z prvního školního dne

 

SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S PEDAGOGY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

dne 21. 6. 2016 se konala informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků vás seznámily se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy.

Program:

 1. Informace ředitele školy  - organizace rovné vzdělávání (inkluze)
 2. Na co se připravit před vstupem do školy?
 3. Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2016/2017 - nutné podat do 30.6.2016.
 4. Různé

 

Za všechny zaměstnance

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE

Jsme potěšeni velkým zájmem o vzdělávání v naší škole, z kapacitních důvodů jsme však mohli vyhovět pouze 54 žadatelům. Otevřeme dvě třídy po 27 dětech.

V tuto chvíli tudíž nemůžeme vyhovět dalším  čtyřem žadatelům z 19 nepřijatých dětí. O uvolněných místech je budeme případně informovat i během školních prázdnin.

Děkujeme za pochopení

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

Chomutov 2016-06-03

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝSLEDEK ZÁPISU 2016

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste v tak hojném počtu projevili zájem o vzdělávání svého dítěte v naší škole. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3  správního řádu jste měli možnost vyjádřit se  k podkladům správního řízení. Po uplynutí zákonné lhůty vydávám následující ROZHODNUTÍ:

1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - vyvěšeno na úřední vývěsce a ZDE dle spisových značek. Žádáme rodiče, kteří se rozhodli nastoupit na jinou školu, aby NEPRODLENĚ informovali ředitele zdejší školy. Uvolněná místa nabídneme nepřijatým uchazečům, kteří projeví svoji vůli písemnou informací řediteli školy. Vydáním rozhodnutí o přijetí 54 dětí jsme zcela zaplnili kapacitu školy k 1.9.2016. 

2. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ - bylo zasláno doporučeně žadatelům dne 16.2.2016.

3. USNESENÍ O PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - bude zasláno žadatelům o odklad, kteří nedodají požadované podklady (PPP + odborný lékař) do 30 dnů od zápisu.

Chomutov 16.2.2016

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

z1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚKOLIK VĚT ŘEDITELE ŠKOLY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční 3. a 4. února 2016. Jsme potěšeni skutečností, že jste si pro vzdělávání svého potomka vybrali právě naši školu. Ve školním roce 2016/2017 budeme otevírat dvě první třídy s celkovým počtem 48 žáků.

Abychom usnadnili tento sice zákonně formální, přesto pro dětskou duši významný krok, připravili jsme pro Vás několik informací, jež by pomohly zklidnit lehké napětí a toužebnou nervozitu.

 1. Děti budou do školy přijímány zcela transparentně dle pravidel vydaných ředitelem školy (viz Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání).
 2. Zápis bude probíhat ve dvou dnech a je zcela nepodstatné, zda se k němu dostavíte  první, či druhý den. Snažíme se vyjít vstříc všem rodičům bez ohlednu na délku jejich pracovní doby ve dnech zápisu.
 3. Z tohoto důvodu spouštíme jednoduchý a přehledný registr, který Vám umožní vybrat si přesně den a čas, kdy se zápisu zúčastníte a nebudete tak muset čekat v dlouhých frontách. Po registraci jména Vašeho dítěte (v případě dvojčat Vašich dětí) obdržíte e-mailem vygenerovaný kód s potvrzením vybraného času.
 4. Pro posouzení data a času podání žádosti (podle Pravidel pro přijímání dětí do I. ročníku) bude tudíž rozhodující, kdy si objednáte svůj čas zápisu.
 5. Registr bude spuštěn přesně ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 17.00 hodin na tomto webovém místě.
 6. Od tohoto času můžete provádět registraci trojím způsobem:
 • Ze svého počítače z klidu domova / internetové kavárny / pracoviště.
 • Z naší učebny informatiky, která pro vás bude otevřena ve čtvrtek v čase 17.00 - 18.00 hodin.
 • Telefonicky na čísle 474 628 590, kde vás zaregistruje paní sekretářka a oznámí vám čas i kód, a to ve čtvrtek v čase 17.00 - 18.00 hodin, v dalších dnech v pravidelné pracovní době.

V případě problému s elektronickou registrací volejte HOTLINE (+420 777 790 372) nebo pište na e-mailovou adresu zapis.podpora@12zscv.cz.

Teď Vám mohu popřát jen dobré rozhodování s přesvědčením, že rodiče budoucích prvňáčků se dostaví k zápisu pouze na jednu školu a že zájemci ze 7. spádového obvodu města Chomutova projeví včas svoji vůli stručnou informací organizátorce zápisu Mgr. Monice Margitičové, zástupkyni ředitele (monika.margiticova@12zscv.cz).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

Odkazy k zápisům - ke stažení:

INFORMACE K ZÁPISU A ODKLADŮM

ŠKOLSKÉ OBVODY

INFORMACE O ŠKOLE

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ŠKOLY

DESATERO PRVŇÁČKA

CO MÁ KAŽDÝ ŠKOLÁK UMĚT Z DOMOVA

INFORMACE O OTEVŘENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

INFORMACE O OTEVŘENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ SPECIÁLNÍ