Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

SEZNAMY TŘÍD ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

Milí prvňáci,

po vašich posledních mateřinkových prázdninách se na vás těšíme my pedagogové i vaši starší kamarádi dne 3. září 2018 v 8.00. Sejdeme se před budovou školy a pak se rozdělíme do jednotlivých tříd - ZDE.

TAKŽE HURÁ DO ŠKOLY.

 

 

Za všechny zaměstnance

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S PEDAGOGY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

dne 21. 6. 2018 se konala informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků vás seznámily se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy.

 

 1. Informace ředitele školy  - organizace, rovné vzdělávání (inkluze)
 2. Na co se připravit před vstupem do školy? Co je třeba zajistit a co nechat na škole.
 3. Přihlášky do školní jídelnyškolní družiny (nevyplňujte kolonky s příchodem a odchodem, pouze zájem)- potřeba podat do 30.6.2018.
 4. Informace o dítěti (návštěva MŠ, název oddělení, poradenská zařízení) můžete odevzdat do kanceláře školy do 4.7.2018.

 

Zájemcům jsme zde podali všechny potřebné informace, seznamy tříd budou vyvěšeny na webu školy a veřejném místě dne 30. srpna 2018.

Děkujeme, že nás neoslovujete s preferencí tříd, rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy (viz schůzka).

Přivítáme Vás i Vaše děti v pondělí 3. září 2018 v 8.00 před budovou školy.

Miloš Zelenka, ředitel školy.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VÝSLEDEK ZÁPISU 2018

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste v tak hojném počtu projevili zájem o vzdělávání svého dítěte v naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme vyhovět všem zájemcům. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3  správního řádu jste měli možnost vyjádřit se  k podkladům správního řízení. Po uplynutí zákonné lhůty vydávám následující ROZHODNUTÍ:

1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - vyvěšeno na úřední vývěsce a ZDE dle spisových značek.  Vydáním rozhodnutí o přijetí 60 dětí jsme zcela zaplnili kapacitu školy k 1.9.2018. 

2. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ - zákonní zástupci byli vyzváni k převzetí dne 19. 4. 2018.

3. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bude zasláno žadatelům do 30 dnů od zápisu.

Chomutov 19. dubna 2018

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

 

Zápis proběhl 4. dubna a 5. dubna 2018 

Celkem se dostavilo 84 dětí, z nichž 13 požádalo o odklad. Budeme otevírat 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

V případě souhlasného přijetí na jinou školu nám prosím dejte urychleně vědět, abychom mohli uspokojit co nejvíce žadatelů.

Děkujeme za pochopení.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO:

 • k zápisu přihlaste dítě, které k 31. srpnu 2018 dosáhne šesti let věku
 • přineste rodný list dítěte
 • předložte občanský průkaz případně jiný doklad s potvrzením trvalého bydliště ve spádové oblati 

ZÁPIS

 

 

NĚKOLIK VĚT ŘEDITELE ŠKOLY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

 

Vážení rodiče,

jsme potěšeni skutečností, že jste si pro vzdělávání svého potomka vybrali právě naši školu. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy s celkovým počtem 50 žáků. 

Abychom usnadnili tento sice zákonně formální, přesto pro dětskou duši významný krok, připravili jsme pro Vás několik informací, jež by pomohly zklidnit lehké napětí a toužebnou nervozitu.

 1. Děti budou do školy přijímány zcela transparentně dle pravidel vydaných ředitelem školy (viz Kritéria 2018)
 2. Zápis bude probíhat ve dvou dnech a je zcela nepodstatné, zda se k němu dostavíte  první, či druhý den. Snažíme se vyjít vstříc všem rodičům bez ohlednu na délku jejich pracovní doby ve dnech zápisu.
 3. Z tohoto důvodu spouštíme jednoduchý a přehledný registr, který Vám umožní vybrat si přesně den a čas, kdy se zápisu zúčastníte a nebudete tak muset čekat v dlouhých frontách. Po registraci jména Vašeho dítěte (v případě dvojčat Vašich dětí) obdržíte e-mailem vygenerovaný kód s potvrzením vybraného času.
 4. Pro posouzení pořadí dle kritérií 2018  (podle Pravidel pro přijímání dětí do I. ročníku) bude tudíž rozhodující, datum a čas registrace k zápisu.
 5. Registr bude spuštěn přesně ve středu 21. března 2018 v 17.00 hodin na tomto webovém místě.
 6. Od tohoto času můžete provádět registraci trojím způsobem:
 • Ze svého počítače z klidu domova / internetové kavárny / pracoviště.
 • Z naší učebny informatiky, která pro vás bude otevřena v čase 16.30 - 18.00 hodin.
 • Telefonicky na čísle 474 628 590, kde vás zaregistruje paní sekretářka a oznámí vám čas i kód, a to ve středu 21.3. v čase 17.00 - 18.00 hodin, v dalších dnech v pravidelné pracovní době. Zde upozorňujeme pouze na jednu telefonní linku, která může být v čase vašeho rozhodnutí obsazena.

V případě problému s elektronickou registrací volejte HOTLINE (+420 777 790 372) nebo pište na e-mailovou adresu zapis.podpora@12zscv.cz.

Teď Vám mohu popřát jen dobré rozhodování s přesvědčením, že rodiče budoucích prvňáčků se dostaví k zápisu pouze na jednu školu.

Informace k zápisu směřujte k Mgr. Monice Margitičové, zástupkyni ředitele (monika.margiticova@12zscv.cz).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás u zápisu. Přítomnost dítěte není zákonně povinná.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace k organizaci zápisu:

 

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU

INFORMACE K ŽÁDOSTI O ODKLAD

Co má každý školák umět z domova

Desatero prvňáčka

O školním vzdělávacím programu "ŠKOLA STROM ŽIVOTA"

Co v naší škole najdete - prezentace školy

Informační letáček

Informace o přípravné třídě na ZŠ Chomutov, 17. listopadu

Informace o speciální třídě na ZŠ Chomutov, Školní ul.

Informace zřizovatele o zápisu

Školské obvody ZŠ