Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Zápis do prvních ročníků

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 2. září 2019  v 8.00 hodin se na vás všechny těšíme v naší základní škole.

Seznamy prvňáčků jsou ke stažení ZDE.

 

Za všechny zaměstnance školy

 

Miloš Zelenka, ředitel

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 19. 6. 2019 se konala informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků rodiče seznámily se vším potřebným pro úspěšný nástup dětí do první třídy.

 

  1. Informace ředitele školy  - organizace, rovné vzdělávání (inkluze)
  2. Na co se připravit před vstupem do školy? Co je třeba zajistit a co nechat na škole.
  3. Přihlášky do školní jídelnyškolní družiny (nevyplňujte kolonky s příchodem a odchodem, pouze zájem) - doporučujeme podat do 30.6.2019.
  4. Dotazník pro rodiče (návštěva MŠ, název oddělení, poradenská zařízení) můžete odevzdat do kanceláře školy do 4.7.2019.

 

Seznamy tříd budou vyvěšeny na webu školy a veřejném místě do  27. srpna 2019.

Děkujeme, že nás neoslovujete s preferencí tříd, rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy (viz schůzka).

Miloš Zelenka, ředitel školy.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHODNOCENÍ ZÁPISU 2019

Do 1. ročníku bylo přijato 53 dětí - viz ZDE

Rodiče 15 dětí byli vyzvání k převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Doporučujeme jim obrátit se na školy, které mají ještě volnou kapacitu, případně jsou spádové (ZŠ Hornická, ZŠ Březenecká, ZŠ Školní, ZŠ Na Příkopech, ZŠ Zahradní, ZŠ Písečná)

Prosím rodiče přijatých dětí, kteří se rozhodli pro jinou školu, aby neprodleně informovali náš sekretariá.

Děkujeme za pochopení i za velký zájem, který projevujete o naši školu. S rodiči přijatých žáků se těšíme na shledání v červnu před prázdninami. Více informací na tomto místě.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AKTUÁLNĚ PRO VŠECHNY RODIČE ZAPISOVANÝCH DĚTÍ:

Výzva k vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

Jako zákonný zástupce dítěte jste podal žádost o jeho přijetí k základnímu vzdělávání (odklad školní docházky) v Základní škole Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 6 pracovních dnů ode dne doručení/zveřejnění této výzvy v Základní škole Chomutov, Akademika  Heyrovského 4539. Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo  nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené  lhůty vydá škola rozhodnutí o vaší žádosti.

V Chomutově dne 11. dubna 2019

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


 

Děkujeme, že jste využili elektronickou registraci na zápis.


 

Ke stažení:

Kritéria přijetí žáků 2019

Informace k odkladu školní docházky

Termín zápisů do ZŠ

Školské obvody ZŠ

Co má každý školák umět už z domova

Desatero prvňáčka

O školním vzdělávacím programu školy

Letáček INFO ZŠ

Informace o přípravné třídě