Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

SEZNAM PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

1.A    
třídní učitelka Mgr. Romana Šíchová             
Bursa Daniel      
Eleš Adrian      
Formánek Jan      
Formanová Miroslava      
Hejnyš Adam      
Jansa Šimon      
Klement Oliver      
Královcová Anna      
Krátilová Agáta      
Kub Petr      
Loub Mikuláš      
Melicharová Viktorie      
Mladá Laura      
Nikodýmová Natálie      
Novotná Leontýna      
Nudčenková Leona      
Obermaier Vojtěch      
Osvald Pavel      
Paulusová Kristýna      
Pohořalý Filip      
Posekaná Pavlína      
Štefánková Zita      
Vrbas Jáchym      
Vrbová Ema      
         

 

 

 

 

1.B    
třídní učitelka Mgr.Simona Šperlingová
Albrechtová Kristýna    
Bechyňová Amálie    
Dobrá Alice    
Holubová Eliška    
Hutyra Filip    
Illik Šimon    
Juzlenko Nela    
Karhan Kristián    
Karnoltová Kristýna    
Koubek Mikuláš    
Krejbichová Tereza    
Krulišová Ella    
Kubalová Anežka    
Leichtová Nela    
Novotná Stela    
Novotný Vojtěch    
Opálková Kateřina    
Palus Ondřej    
Pištěk Martin    
Proška Matěj    
Sombota Martin    
Staňková Tina    
Šilhánková Adéla    
Šťastný Matěj    
       

 

 

 

 

 

 

Zápis do prvního ročníku 2020 

 

Vážení rodiče,

tento letošní specifický rok má své pokračování i v netradičních postupech ohledně přijímání dětí do 1. ročníku. Každoročně pořádáme v polovině měsíce června schůzku pro rodiče. Letos, posíleni o IT dovednosti, jsme se rozhodli pro rychlou informovanost prostřednictvím těchto webových stránek.

Budoucí paní učitelky prvňáčků vás budou postupně seznamovat se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy.

Základní informace:

 

 1. Třídní učitelky: Mgr. Simona Šperlingová, Mgr. Romana Šíchová
 2. Na co se připravit před vstupem do školy? Co je třeba zajistit a co nechat na škole - naleznete  ZDE.
 3. Přihlášku do školní družiny s upřesněním časů odchodů a vyzvedávajících osob s podpisem zákonných zástupců stačí odevzdat 24. - 28. 8., event. po nástupu dítěte do školy. 
 4. Přihlášku do školní jídelny potřeba odevzdat vedoucí školní jídelny v týdnu 24. - 28. 8. 2020, event. po nástupu dítěte do školy.
 5. Informace o dítěti (návštěva MŠ, název oddělení, poradenská zařízení) můžete dle uvážení vyplnit do 15. července.
 6. Co má každý školák umět z domova.

 

Seznamy tříd budou vyvěšeny na webu školy a veřejném místě dne 28. srpna 2020.

Děkujeme, že nás neoslovujete s preferencí tříd, rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy. Snažíme se vytvářet třídy podle docházky do hlavních MŠ v našem okolí (Blatenská, Šafaříkova, Třebízského).

Přivítáme Vás i Vaše děti v úterý 1. září 2020 v 8.00 před budovou školy.

Miloš Zelenka, ředitel školy.

 

Chomutov 2020-06-17

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste v tak hojném počtu projevili zájem o vzdělávání svého dítěte v naší škole. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3  správního řádu jste měli možnost vyjádřit se  k podkladům správního řízení. Po uplynutí zákonné lhůty vydávám následující ROZHODNUTÍ:

1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - vyvěšeno na úřední vývěsce a ZDE dle veřejného čísla přihlášky.  Vydáním rozhodnutí o přijetí 50 dětí jsme zcela zaplnili kapacitu školy k 1.9.2020. 

2. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ - zákonným zástupcům zasláno dne 14. 5. 2020.

3. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bude zasláno žadatelům do 30 dnů od zápisu po předložení všech doporučení.

Chomutov 15. května 2020

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 6. 5. 2020 proběhlo v přímém přenosu losování z řad mimoobvodových uchazečů.

a

Před losováním bylo přijato 45 dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, nebo mají ve škole sourozence.

Výsledek losování:

 1. Bylo vylosováno 5 dětí, které budou přijaty do naplnění kapacity.
 2. Bylo vylosováno pořadí 11 neuspěšných uchazečů, kteří budou v případě zájmu zařazeni na uvolněná místa již přijatých 50 dětí.

Výsledek zápisu:

SEZNAM přijatých uchazečů před vydáním Rozhodnutí.

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 14. května 2020 v kanceláři školy vždy od 8.00 do 13.00 hodin. Může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Uplynutím této zákonné lhůty vydá ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Bude zasláno poštou.

Chomutov 2020-05-06

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy byly ukončeny 30.4.2020 v 16.00.

K zápisu do naší školy jsme obdrželi 71 žádostí, z toho 8 o odklad povinné školní docházky a 63 přijetí k základnímu vzdělávání. Všechny děti ze spádového obvodu a ty, které již na škole mají sourozence, budou přijaty.

Losování mezi žadateli z nespádové oblasti školy proběhne 6. května v 10.00. Viz níže.

Přeji všem láskyplný máj.

Miloš Zelenka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném náhradním termínu

20. 4. 2020 – 30. 4. 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021:

1.Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2. Pokud je to možné, preferujeme podání žádostí také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, tedy jejím zasláním do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Údaje v žádosti budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list, občanský průkaz rodiče) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.V případě zaslání dokladů do datové schránky budou ověřeny okamžitě.

3. Pokud zaslání není možné, lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech:

22. 4. - 23. 4., v době 10.00 - 11.30

29. 4. – 30. 4. 2020, v době 13.00 - 16.00 hodin. Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.

Kontakty v případě nejasností:

 • Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele poveřená vedením zápisu

       /monika.margiticova@12zscv.cz/

 • Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

       /reditel@12zscv.cz, telefon: 777 948 196/

 

KROK ZA KROKEM k zápisu:

 1. Řádně si promyslete, o jakou školu máte skutečně zájem. Naše škola přijme všechny děti z našeho spádového obvodu, další v souladu s Kritérii pro přijetí (ke stažení níže).
 2. Rozhodnete-li se pro naši školu, vyplňte prosím po spuštění dne 20.4.  elektronickou přihlášku, která je vytvářena běžně u zápisu ve škole. V této přihlášce hlavně správně zatrhněte, zda žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání, či zda žádáte o odklad.
 3. Po vyplnění  a správném odeslání elektronické přihlášky do našeho systému vám přijde na vámi uvedený e-mail VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ KÓD (na vytištěné přihlášce je to sedmimístné číslo vlevo dole, v případě opravy platí kód poslední verze), pod nímž bude vaše dítě evidováno a zveřejněno na veřejné vývěsce v seznamu přijatých.
 4. Tento formulář (přihlášku se žádostí) vytiskněte, nebo převeďte do formátu pdf. a doručte na naši adresu s vaším podpisem:
 • datová schránka:  9cuda6n (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem)
 • e-mail: zapis@12zscv.cz (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem)
 • poštou (vytištěný formulář s vlastnoručním podpisem)
 • osobně 22. 4. -23. 4. v době 10.00 - 11.30, 29. - 30. 4. 2020 v době 13.00 - 16.00 (vytištěný s vlastnoručním podpisem)
 1. Formulář v tištěné podobě (přihlášku se žádostí) můžete též vyzvednout v kanceláři školy ve dnech  29. - 30. 4. 2020 v době 13.00 - 15.30.
 2. Škola všem žádostem přidělí čísla jednací, seřadí dle kritérií a postoupí případnému losování (mimoobvodové děti, možná sourozenci). Celkový počet přijatých bude 50 žáků.
 3. Losování v souladu s doporučením MŠMT proběhne dne 6. května 2020 v 10.00 hodin v přímém televizním přenosu ZDE
 4. Následně ředitel školy zveřejní seznam kódů přijatých 50 dětí na veřejné vývěsce  Nepřijatým žadatelům bude zaslán doporučený dopis s odůvodněním.

 

Jak na odklad povinné školní docházky?

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu + doporučení pediatra o odkladu.
 • Rozhodnutí doložte k žádosti o dokladu, případně se objednejte ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC).

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu. Ve formuláři zatrhne kolonku "dítě po odkladu."

 

Zákonný zástupce předloží na následné schůzce s přijatými uchazeči:

° OBČANSKÝ PRŮKAZ  (nebo doklad o trvalém bydlišti ve spádovém obvodu)   

° RODNÝ LIST DÍTĚTE (příp. doklad o tom, že je dítě v jeho péči, není-li zák. zástupce - rodič).

 

Ke stažení:

Informace MMCH k zápisům 2020 v době nouzového stavu

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 2020

Školské obvody ZŠ 2020

Desatero prvňáčka

Co má každý školák umět z domova

O školním vzdělávacím programu školy