Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S PEDAGOGY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

dne 20. 6. 2022 v čase 16.00 - 17.00 se uskutečnila informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků Vás seznámily se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy. Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde:

Co dělat pro úspěšný start?

Co děti obdrží od školy?

Info ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Přihláška ke stravování

Přihláška do školní družiny - odevzdejte do 1.9.2022 do kanceláře školy

Seznamy tříd budou vyvěšeny na webu školy a veřejném místě dne 30. 8. 2022.    Děkujeme, že neoslovujete vedení školy s preferencí výběru třídní učitelky.

Přivítáme Vás i Vaše děti 1. září 2022 v 8.00 před budovou školy. Zároveň zveřejňujeme virtuální prohlídku školy z doby lockdownu, kdy nebyl možný fyzický zápis.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 

STAV ZÁPISU 2022

K zápisu do naší školy jsme obdrželi 61 žádostí, z toho 5 o odklad povinné školní docházky a 56 přijetí k základnímu vzdělávání. Před ukončením správního řízení oznámili dva žadatelé přijetí na jinou školu.

Z tohoto důvodu ředitel školy rozhodl o přijetí všech zbývajících 54 žadatelů s očekáváním přijetí i na jiné školy u několika z nich. Předpokládáme, že k 1. září 2022 otevřeme dvě třídy po  25 dětech. Zápisy žáků z Ukrajiny proběhnou 8. června 2022.

1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - ZDE 

2. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bylo zasláno žadatelům. 

Žádáme rodiče dětí přijatých na jiné školy, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili    v kanceláři (marie.pulakova@12zscv.cz).

V měsíci červnu se sejdeme na schůzce s rodiči přijatých žáků - bude upřesněno zde.

Přeji všem nadějné jaro a láskyplný máj.

Chomutov 2022/04/25

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS 6. - 7. 4. 2022

KROK ZA KROKEM k zápisu:

 

 • Řádně si promyslete, o jakou školu máte skutečně zájem. Naše škola přijme všechny děti z našeho spádového obvodu, další v souladu s Kritérii pro přijetí (viz níže).
 • Děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad si musí žádat o přijetí opět i v letošním roce.
 • Rozhodněte se, zda zvolíte pouze administrativní zápis nebo osobní přítomnost dítěte s rodičem u zápisu přímo ve škole.
 • Od 1.4. 2022 je níže zveřejněn vstup do našeho přihlašovacího systému, kde vyplníte všechny potřebné údáje k zápisu, popř. odkladu povinné školní docházky =ŽÁDOST O PŘIJETÍ nebo ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠK. DOCHÁZKY. Žádost si vytisknete.

 

administrativní zápis 

 • bez přítomnosti dítěte
 • ZDE vyplňte přihlášku dítěte
 • pokud zvolíte administrativní zápis, pak v období do   7. 4. 2022    lze vytištěnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ  nebo ŽÁDOST O  ODKLAD                                                                                                                                                                                      a) doručit osobně do kanceláře školy  - kdykoliv v úředních hodinách předáte     v kanceláři školy vytištěnou ŽÁDOST, přinesete s sebou rodný list dítětedoklad     o trvalém bydlišti dítěte (k ověření údajů na žádosti)                                                       b) poštou - nutnost ověření trvalého bydliště a rodného listu dítěte                               c) elektronicky/datovou poštou/ - nutný elektronický podpis + ověření trvalého bydliště a rodného listu dítěte)                                                                                                                                                                                                     
 • po doručení a ověření žádosti škole čekáte na rozhodnutí o přijetí (odkladu) dle kritérií
 • seznam přijatých žáků bude v zákonném termínu zveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce školy, v případě převisu  - losování v přímém přenosu naší HEYTV
 • nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou

 

osobní přítomnost dítěte s rodičem u zápisu přímo ve škole

 • zápis s osobní přítomností dítěte proběhne pouze ve dnech 6.4. - 7.4.2022  v čase 14.00-17.00 hod
 • 1.4. 2022 je zveřejněn rezervační formulář, na kterém se objednáte s dítětem na konkrétní den a čas vaší návštěvy
 • na schůzku s sebou přinesete                                                                                                    - vytištěnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, nebo             ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY                                                            - rodný list dítěte                                                                                                                - doklad o trvalém bydlišti dítěte

 

 • po zápise čekáte na rozhodnutí o přijetí (odkladu) dle kritérií
 • seznam přijatých žáků bude v zákonném termínu zveřejněn na webových stránká školy a na vývěsce školy, v případě převisu  - losování v přímém přenosu naší HEYTV
 • nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K ZÁPISU

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE                                                          - rodný list dítěte                                                                                                                  - doklad o trvalém bydlišti dítěte                                                                                          - vytištěná žádost o přijetí                                                                                               
 • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY                                                            - rodný list dítěte                                                                                                                  - doporučení  odkladu pedagogicko-psychologickou poradnou                                          - doporučení odkladu pediatrem nebo lékařem specialistou                                                - vytištěná žádost o odklad

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:

 • Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele poveřená vedením zápisu

       /monika.margiticova@12zscv.cz/ 

 • Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

       /reditel@12zscv.cz, telefon: 777 948 196/

 • /zápis@12zscv.cz /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ke stažení:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ  

LETÁK MMCH - ZÁPIS 2022-23  

ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ  

DESATERO PRVŇÁČKA  

CO MÁ KAŽDÝ ŠKOLÁK UMĚT UŽ Z DOMOVA  

 

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI (ZDE)

ŠKOLNÍ ZRALOST (ZDE)

ŽÁDOST O VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI V PPP (ZDE)