Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

SEZNAMY ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Vážení rodiče,

4. září přivítáme v naší škole nové prvňáčky, jejichž seznam je zveřejněn ZDE.

Přejeme vám veselé vykročení do prvního školního roku vašeho potomka.

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

Fotografie z nástupu prvňáčků do školy 4. září 2017 si můžete prohlédnout zde:

prvnacci2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S PEDAGOGY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

dne 21. 6. 2017 se konla informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Budoucí paní učitelky prvňáčků vás seznámily se vším potřebným pro úspěšný nástup Vašich dětí do první třídy.

 

 1. Informace ředitele školy  - organizace, rovné vzdělávání (inkluze)
 2. Na co se připravit před vstupem do školy? Co je třeba zajistit a co nechat na škole.
 3. Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2017/2018 - nutné podat do 30.6.2017

 

Za všechny zaměstnance se na Vás těšíme 4. září 2017 v 8.00 před budovou školy.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDEK ZÁPISU 2017

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste v tak hojném počtu projevili zájem o vzdělávání svého dítěte v naší škole. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3  správního řádu jste měli možnost vyjádřit se  k podkladům správního řízení. Po uplynutí zákonné lhůty vydávám následující ROZHODNUTÍ:

1. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - vyvěšeno na úřední vývěsce a ZDE dle spisových značek.  Vydáním rozhodnutí o přijetí 53 dětí jsme zcela zaplnili kapacitu školy k 1.9.2017. 

2. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ - zákonní zástupci byli vyzváni k převzetí dne 20.4.2017.

3. ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY -  bude zasláno žadatelům do 30 dnů od zápisu.

Chomutov 20. dubna 2017

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

5. dubna a 6. dubna 2017 v době 14.00 hod - 17.00 hod

 

Možnost rezervace na zápis je ukončena.

ZÁPIS

 

NĚKOLIK VĚT ŘEDITELE ŠKOLY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

jsme potěšeni skutečností, že jste si pro vzdělávání svého potomka vybrali právě naši školu. Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat dvě první třídy s celkovým počtem 50 žáků. 

Abychom usnadnili tento sice zákonně formální, přesto pro dětskou duši významný krok, připravili jsme pro Vás několik informací, jež by pomohly zklidnit lehké napětí a toužebnou nervozitu.

 1. Děti budou do školy přijímány zcela transparentně dle pravidel vydaných ředitelem školy (viz Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání).
 2. Zápis bude probíhat ve dvou dnech a je zcela nepodstatné, zda se k němu dostavíte  první, či druhý den. Snažíme se vyjít vstříc všem rodičům bez ohlednu na délku jejich pracovní doby ve dnech zápisu.
 3. Z tohoto důvodu spouštíme jednoduchý a přehledný registr, který Vám umožní vybrat si přesně den a čas, kdy se zápisu zúčastníte a nebudete tak muset čekat v dlouhých frontách. Po registraci jména Vašeho dítěte (v případě dvojčat Vašich dětí) obdržíte e-mailem vygenerovaný kód s potvrzením vybraného času.
 4. Pro posouzení data a času podání žádosti (podle Pravidel pro přijímání dětí do I. ročníku) bude tudíž rozhodující, kdy si objednáte svůj čas zápisu.
 5. Registr bude spuštěn přesně v úterý 21. března 2017 v 17.00 hodin na tomto webovém místě.
 6. Od tohoto času můžete provádět registraci trojím způsobem:
 • Ze svého počítače z klidu domova / internetové kavárny / pracoviště.
 • Z naší učebny informatiky, která pro vás bude otevřena v čase 16.30 - 18.00 hodin.
 • Telefonicky na čísle 474 628 590, kde vás zaregistruje paní sekretářka a oznámí vám čas i kód, a to v úterý 21.3. v čase 17.00 - 18.00 hodin, v dalších dnech v pravidelné pracovní době. Zde upozorňujeme pouze na jednu telefonní linku, která může být v čase vašeho rozhodnutí obsazena.

V případě problému s elektronickou registrací volejte HOTLINE (+420 777 790 372) nebo pište na e-mailovou adresu zapis.podpora@12zscv.cz.

Teď Vám mohu popřát jen dobré rozhodování s přesvědčením, že rodiče budoucích prvňáčků se dostaví k zápisu pouze na jednu školu.

Informace k zápisu směřujte k Mgr. Monice Margitičové, zástupkyni ředitele (monika.margiticova@12zscv.cz).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás u zápisu. Přítomnost dítěte není zákonně povinná.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další informace k zápisu, odkladu povinné školní docházky, o škole a školním vzdělávacím programu naleznete v následujících dokumentech.

Ke stažení:

INFORMACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOV K ZÁPISU

CO POTŘEBUJI VĚDĚT O PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU

JAK A KDY PODAT ŽÁDOST O ODKLAD

ŠKOLSKÉ OBVODY SPÁDOVÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PREZENTACE ŠKOLY 2017

CO MÁ KAŽDÝ ŠKOLÁK UMĚT Z DOMOVA

DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA