Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé školy, zveme Vás na oslavy při příležitosti 50 let od založení naší školy, které se uskuteční 31. května 1. června. Úplný program naleznete na plakátu u události.

Výchovný poradce Mgr. Monika Margitičová

 

Mgr. Monika Margitičová (zaměření na administraci inkluzivního vzdělávání, prevenci a řešení neomluvené absence)

 • konzultační hodiny: středa 14.00 - 16.00/ kancelář zástupkyně ředitele
  (konzultaci je také možné dohodnout individuálně telefonicky, emailem)
 • telefon: 474 628 590
 • kontakt: monika.margiticova@12zscv.cz

OBLASTI PORADENSTVÍ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE MGR. MARGITIČOVÁ

 • poradenství a prevence v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • konzultace pro zákonné zástupce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • inkluzivní vzělávání  a vše co s ním souvisí
 • administrace v oblasti žáků s různými stupni podpory
 • správa kompenzačních pomůcek pro žáky s různými stupni podpory
 • poradenství žákům nadaným a mimořádně nadaným
 • spolupráce a poradenství směřovaná k školským poradenským zařízením
 • koordinace školních poradenských služeb
 • prevence záškoláctví
 • případné řešení neomluvené absence nebo podezdření na skryté záškoláctví ve spolupráci s OSPOD, MMCH

 

Poradenství a prevence v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků

Škola při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními v oblati Chomutova (PPP a SPC) i mimo ní (Kadaň, Teplice, Praha). Tato školská poradenská zařízení poskytují odborná vyšetření žákům, doporučují podpůrná opatření, návrhy metod práce s jednotlivými žáky a kompenzační pomůcky.

U žáků s druhým, třetím a vyšším stupněm podpory, na základě těchto doporučení PPP/SPC,  škola dle konkrétních požadavků zpracuje individuální vzdělávací plán, vytváří podmínky pro edukaci obtíží žáků za pomocí doporučených kompenzačních pomůcek a individuálních metodických postupů jak při školní výuce, tak při pedagogických intervencích. Pedagogické intervence zajišťuji pedagogové mimo výuku a zaměřují se specifickou práci v oblatech, které má žák oslabeny. ŠPP zajišťuje vhodný vyběr a nákup kompenzačních pomůcek dle individuálních potřeb jednotlivých žáků a doporučení poradenských pracovišť.

U žáků s menšími obtížemi v 1. stupni podpory je zpracován ve spolupráci se zákonnými zástupci plán pedagogické podpory či individualizován přístup k žákovi s vymezením podpory žáka v jednotlivých problematických oblastech.

Zákonní zástupci se mohou  s obtížemi svých dětí obrátit na školní poradeské pracoviště, které zajišťuje primární poradenství jak pro žáky tak pro zákonné zástupce.

Činnost výchovného poradce je samostatná poradenská činnost,která je komplexní službou žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.Vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.197 ze dne 2.června 2016, kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a zákona 561/2004 sb. ve znění zákona č.82/2015 Sb.

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy