Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé naší školy, s hrdostí Vám oznamujeme, že už známe vítězný návrh pro náš školní merch a společně se Schools United otevíráme školní e-shop, kde si můžete vybrat z více než 50 produktů. Tak neváhejte a objednávejte ZDE

Bližší info naleznete v přehledu akce.

 

Zápis do prvních tříd 2024 / 25

Vážení rodiče,

děkujeme vám, že jste ve dnech 17. -18. 4. 2024 projevili zájem o vzdělávání svého potomka právě v naší škole. Vězte, že si vaší přízně v této mediálně pokroucené době opravdu vážíme.

 

Počet zapsaných dětí: 101

Počet zájemců o odklad povinné školní docházky: 9

Předpokládaný počet tříd: 2, díky velkému zájmu máme kapacitu i pro otevření třetí třídy

Předpokládaný počet žáků ve třídě: 20 - 25

 

Další postup:

 1. Prosíme rodiče (zejména obvodové), kteří přihlásili své dítě na více škol a nakonec se rozhodli pro jinou školu, aby nám dali co nejdříve vědět. Dáte tím větší prostor mimoobvodovým k šanci na přijetí. Tel: 474628590
 2. V zákonné lhůtě ředitel školy na tomto místě zveřejní seznam přijatých žáků. Díky dostačující kapacitě školy s největší pravděpodobností přijmeme i většinu dětí, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 3. V případě převisu před dnem rozhodnutí dojde k veřejnému losování prostřednictvím přímého přenosu našeho televizního studia. Zákonní zástupci mimoobvodových dětí budou včas informování e-mailem.
 4. Dne 10. června 2024 od 16.00 proběhne schůzka rodičů a budoucích prvňáků v naší škole.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení rodiče,

k zapsání dítěte do 1. ročníku je třeba udělat jen 5 administrativních kroků:

 1. JEDNOTNÁ REGISTRACE TERMÍNU ZÁPISU (stačí vyplnit pouze povinné údaje) ZDE

 1. Po vyplnění na obrazovce klikněte na odkaz STÁHNĚTE SI PROSÍM PŘIHLÁŠKU

 2. Otevře se vám přihlašovací systém naší Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského. KLIKNĚTE NA PŘIHLÁŠKU.

 3. Vyplňte prosím veškeré údaje o svém dítěti  a s vytištěnou ŽÁDOSTÍ se dostavte k zápisu dle termínu z bodu 1. Vše též můžete vytisknout i vyplnit v době zápisu u nás ve škole. 

 4. Informace o průběhu zápisu a rozhodnutí o přijetí / odkladu najdete po zápisech na této webové stránce.

Těšíme se na Vás i Vašeho potomka.

 

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele pověřená organizací zápisu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROK ZA KROKEM K ZÁPISU

 • Promyslete, o jakou školu máte zájem.
 • Pokud se rozhodnete pro naši školu, budeme velmi potěšeni a rádi vás přivítáme na dni otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 4. 4. 2024. Dospěláky provedeme školou a pochlubíme se možnostmi, které žákům nabízíme. Pro děti je připravena "POHÁDKOVÁ CESTA NAŠÍ HEYROVSKOU" - pohádkové bytosti to "rozjedou" s malováním na obličej, soutěžemi a zábavnými úkoly se spoustou odměn.
 • Nezapomeňte si přečíst také všechny informace k zápisu.
 • Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás, rádi vám poradíme.   

 

Kontakty, na nichž se nás můžete ptát, vždy Vám rádi odpovíme:

 

K povinné školní docházce zákonný zástupce zapíše :

 • dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
 • dítě, kterému byl v loňském roce udělen odklad

 

REZERVACE TERMÍNU ZÁPISU A VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Vážení rodiče,

k zapsání dítěte do 1. ročníku je třeba udělat jen několik administrativních kroků:

 

 1. JEDNOTNÁ REGISTRACE TERMÍNU ZÁPISU (stačí vyplnit pouze povinné údaje) ZDE

 1. Po vyplnění na obrazovce klikněte na odkaz STÁHNĚTE SI PROSÍM PŘIHLÁŠKU

 2. Otevře se vám přihlašovací systém naší Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského. KLIKNĚTE NA PŘIHLÁŠKU.

 3. Vyplňte prosím veškeré údaje o svém dítěti  a s vytištěnou ŽÁDOSTÍ se dostavte k zápisu dle termínu z bodu 1. Vše též můžete vytisknout i vyplnit v době zápisu u nás ve škole. 

 4. Informace o průběhu zápisu a rozhodnutí o přijetí / odkladu najdete po zápisech na této webové stránce.

Těšíme se na Vás i Vašeho potomka.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele pověřená organizací zápisu

 

Jak proběhne zápis :

a)  ŽÁDÁM O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • dostavíte se k zápisu v termínu vaší rezervace
 • v rezervovaném čase paní učitelka promluví s vaším dítětem, projdou společně základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do školy, případně vám doporučí na co se ještě zaměřit
 • poté administrativní pracovnici předáte ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ona ověří soulad s doklady
 • k zápisu s sebou přineste tyto dokumenty:
 • RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ
 • vytištěnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ / vyplnění žádosti provedete při rezervaci termínu
 • DOKLAD O BYDLIŠTI DÍTĚTE / jen pokud jste se nedávno do obvodu přestěhovali

 

b)  ŽÁDÁM O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • můžete si rezervovat termín a přijít s dítětem k zápisu
 • v rezervovaném čase paní učitelka promluví s vaším dítětem, projdou společně základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do školy , doporučí vám odklad, nebo naopak nástup do 1.třídy
 • pokud si nejste jisti, můžete také konzultovat  školní zralost dítěte s Mgr. Potrebuješovou – speciálním pedagem školy ve dnech zápisu s  v čase  14.00-17.00h
 •  nebo můžete pouze předat žádost o doklad s potřebnými dalšími dokumenty ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
 • pokud žádáte o odklad, přineste s sebou tyto dokumenty:
 • VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST O ODKLAD /vyplnění žádosti provedete při rezervaci termínu
 • DOPORUČENÍ ODKLADU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU NEBO SPC
 • DOPORUČENÍ ODKLADU PEDIATREM NEBO LÉKAŘEM SPECIALISTOU
 • RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ

 Ke stažení : ŽÁDOST O ODKLAD 

 

c) ŽÁDÁM O VŘAZENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 • otevíráme PŘÍPRAVNOU TŘÍDU pro děti po odkladu povinné školní docházky
 • v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky  
 • o zařazování dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy
 • pokud žádáte o odklad, přineste s sebou tyto dokumenty:
 •  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
 • DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY K VŘAZENÍ DO PT

Ke stažení :ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 

INFO PPP CHOMUTOV

 • V době zápisů, tj. 18. 4. a 19. 4.  budeme k dispozici na tel.: 474 699 200 do 17:00.  

Pro rychlé vyřízení Vašich žádostí o termín vyšetření školní zralosti (OŠD) si prosím připravte

 •   Jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu
 •   Jméno zákonného zástupce, telefonní kontakt
 • MŠ, kterou dítě navštěvuje; ZŠ, na kterou bude žák přijat

Ihned vám sdělíme termín vyšetření, který je pro rodiče závazný!

Ke stažení: INFO PPP

 

Ke stažení:

Info o zápisu MMCH (CZ)

Info o zápisu (UK) 

Desatero prvňáčka

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku 

Školské obvody 

 

          CO NABÍZÍME ?   

 • ZAČÍT SPOLU - od 1. 9. 2024 začínáme vyučovat dle  tohoto programu v prvních a druhých ročnících, plánujeme v dalších letech rozšířit na celý první stupeň   
 • VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA již od 1. ročníku, rozvoj jazykových schopností i formou projektových dnů (např. DEN JAZYKŮ) a pobytů v zahraničí, je využívána zcela nová moderní jazyková učebna zkolaudovaná v listopadu 2022 , dělení tříd na malé skupiny u jazyků, které umožňují lepší adaptaci na jazyk, zavedení předmětu Konverzace v anglickém jazyce k rozvoji mluveného slova
 • kvalitní vzdělávání v pohodové atmosféře; dlouhodobě stabilizovaný a ERUDOVANÝ SBOR PEDAGOGŮ s pozitivním přístupem k žákům a ochotou vést je klikatými cestami poznávání až do 9.ročníků
 • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - složení - školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, logopedický asistent, výchovný poradce – nadstandartní podpora inkluzivního vzdělávání, logopedická péče ve spolupráci s SPC Měcholupy, prevence neúspěšnosti žáků. V rámci kompetencí školního psychologa probíhá sociometrická prevence, profi vyšetření, krizové intervence kolektivů, psychologická osvěta, práce s žáky s psychickými obtížemi. Zapojení do preventivních programů ve spolupráci s metodikem prevence pro město Chomutov. Zapojení do projektu vyhledávání nadaných dětí a zajištění jejich maximálního rozvoje v oboru, ve kterém se projevuje jejich nadání.
 • Moderní výuku přírodovědných předmětů, výborné vybavení pomůckami a senzory k měření veličin
 • . příprava projektu Erasmus KA2 Partnerství pro spolupráci 

 • stabilní pedagogický sborvyužívající ve velké míře další vzdělávání v různých oblastech včetně umělé inteligence
 • vynikající vybavení ICT technikou a interaktivními tabulemi i ve školní družině, užívání sad Ipadů ve výuce,  ŠIROKÝ ROZVOJ ICT DOVEDNOSTÍ
 • TELEVIZNÍ STUDIO-školní dětská televize, natočila už 3 školní filmy (byly promítány v městském kině),  reportéři = televizní tým žáků dětské televize připravuje reportáže z aktuálního dění, které jsou vysílány každé pondělí, spolupracuje s ČESKOU TELEVIZÍ, kde se účastní natáčení v Praze, pravidelné vytváření reportáží pro školní televizi HEY TV
 • PLAVECKÝ VÝCVIK 2.+3.ročníků v AQUA centru
 • ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ zaměřených na atletiku/ významná umístění žáků školy v celostátním zápolení OVOV
 • sportovně OZDRAVNÉ A STMELOVACÍ POBYTY v krásném prostředí s podporou třídních kolektivů
 • prohlubování lidových tradic, rozvoj empatického vnímání a chování, zapojení do výtvarných soutěží
 • specializovaná učebna výtvarné výchovy a KERAMICKÁ DÍLNA
 • nově zrekonstruované a moderně vybavené ŠKOLNÍ DÍLNY, k rozvoji technických dovedností žáků
 • 4 oddělení ŠKOLNÍ DRUŽINY, ranní ŠD již od 5.30 hod, dle potřeb pracujících rodičů; odpolední do 16,30 hodin
 • NEJMODERNĚJŠÍ ŠKOLNÍ KUCHYŇ v Chomutově-podporujeme zdravé stravování 
 • blízkost DDM – výborné zázemí pro rozvoj mimoškolních dovedností a aktivit

 

 

Zápis do prvních tříd 2024 ⁄ 25

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
5
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
4
19
4
20
3
21
3
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy