Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé školy, děkujeme Vám za návštěvu a podporu oslav naší školy. Právě jsme zveřejnili fotky z celé akce, které naleznete v článku ZDE.

Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo na škole.

 

TÝM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Mgr. Filip Jančák

školní metodik prevence

 •  

Mgr. Michaela Kučerová

výchovný poradce

 • volba povolání

Mgr. Monika Margitičová

výchovný poradce

 • administrace inkluze
 • neomluvená absence

Mgr. Renata Potrebuješová

školní speciální pedagog

 • zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Pavlína Pretlová

speciální pedagog

 • logopedická péče

Mgr. et. Mgr. Kamila Tóthová

školní psycholog

 •  

 

Školní poradenské pracoviště

- úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC)

- poskytuje bezplatné poradenství a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům

Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

 

Poradenské služby jsou zaměřené na:

 • prevenci školní neúspešnosti,
 • primární prevenci sociálně patologických jevů,
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
 • odbornou podporu při integraci a vdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování;
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Město Chomutov

Projekty školy